Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2423303
Događanja na PMF-u
 
12. 12. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 222/II
Diplomski ispit: Filip Kliček
13. 12. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Obrana doktorske disertacije: Andrea Rožman
14. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Ivan Nemet
14. 12. 14:00 - 16:00, Kemijski odsjek, 023
Obrana doktorske disertacije: Mladen Borovina
17. 12. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, A2
Božićno predavanje Kemijskog odsjeka
19. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Matija Sambol
11. 1. 2018. u 13:03

Aleksandra Maršavelski sa Zavoda za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković održat će u srijedu 17. siječnja u predavaonici P1 (prizemlje zgrade Kemije, Horvatovac 102a) s početkom u 12:00 sati kolokvij pod naslovom:

Primjena računalnih metoda u svrhu razumijevanja strukture, dinamike i aktivnosti proteina

Računalne metode različitih stupnjeva složenosti primjenjuju se u proučavanju interakcija između malih molekula i bioloških makromolekula, interakcija između proteina i drugih makromolekula, dinamike, strukture te mehanizama enzimski kataliziranih reakcija. U nedostatku eksperimentalno riješenih struktura, računalne metode se koriste i za predviđanje struktura proteina na temelju njihovog aminokiselinskog slijeda. Razvojem algoritama kao i samih računala, metode in silico postale su neophodne u svakodnevnom istraživačkom radu te doprinose objašnjenju određenih fenomena i pomažu u dizajnu eksperimenata.

U predavanju će se prikazati kako se primjenom računalnih metoda može objasniti selektivnost enzima prema supstratu na primjeru homologa seril-tRNA sintetaze, zatim mehanizam djelovanja inhibitora na primjeru spoja N-pentilpantotenata (N5-Pan) te mehanizam reakcija kataliziranih enzimima diamin-oksidazom (DAO) i monoamin-oksidazom B (MAO B).

Primijenjena metodologija obuhvaća molekulsko-dinamičke simulacije, kvantno-mehaničke račune te simulacije EVB (empirical valence bond). Neka od navedenih računalnih istraživanja rađena su u suradnji s eksperimentalnim biokemičarima što će posebno biti istaknuto kako bi se naglasila korisnost računalnih metoda u svakodnevnom biokemijskom radu.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu