Izbornik
 

Adriatic NMR 2019

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2551423
21. 9. 2018. u 09:56

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Marija Zbačnik, Matea Vitković, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić u suradnji s Andreom Carlettom, Nikolayem Tumanovom i Johanom Woutersom sa Sveučilišta Namur (Namur, Belgija) objavili su rad Halogen-bonded cocrystals of N-salicylidene Schiff bases and iodoperfluorinated benzenes: hydroxyl oxygen as a halogen bond acceptor u časopisu CrystEngComm (IF 3,304). Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici izdanja časopisa.

Rad opisuje kokristale iminâ izvedenih iz salicilaldehida s perfluoriranim jodbenzenima kao donorima halogenske veze. Naglasak istraživanja bio je na  proučavanju izolirane hidroksi skupine supstituirane na benzenskom prstenu kao akceptora halogenske veze. U tu svrhu odabrana su i pripravljena dva jednostavna imina: salicilidenanilin i 3-piridilni anolog dobiven kondenzacijom salicilaldehida i 3-aminopiridina. Mehanokemijskom sintezom izučavana je mogućnost nastajanja kokristala imina s donorima halogenske veze 1,2-, 1,3- i 1,4-dijodtetraflorbenzenom te 1,3,5-trijodtrifluorbenzenom. Difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu iznađene su molekulske i kristalne strukture pet kokristala te je ustanovljeno da je hidroksi skupina akceptor halogenske veze u njih tri. U sva tri slučaja uz hidroksi skupinu akceptor halogenske veze je i dušik piridinskog prstena.  U jedinom kokristalu sa salicilidenanilinom kao akceptorom halogenske veze ustanovljeno je da hidroksi skupina ne sudjeluje u halogenskoj vezi.

Dobiveni rezultati istraživanja upućuju da je motiv halogenske veze s izoliranom hidroksi skupinom manje povoljan od prethodno izučavanog motiva bifurkirane halogenske veze s o-metoksi-hidroksi disupstituiranim benzenskim prstenom kao akceptorom u kojem dva kisikova atoma čine jedinstveno vezno mjesto na koje se halogen može vezati.

Istraživanja su provedena u okviru istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367) voditelja Dominika Cinčića.

 

webmaster KO
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu