Nastava

Anketa

Zašto si upisao/upisala studij geofizike?
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 1 [100.0%] - Od početka sam htio/htjela upisati geofiziku.
  • 0 [0.0%] - Zanimljivija mi je od fizike.
  • 0 [0.0%] - Rekli su mi da je lakša od fizike.
  • 0 [0.0%] - Nije išlo na fizici.

Broj glasova: 1

OPIS STUDIJA

Sveučilišni istraživački studij geofizike:

a) prvostupnik geofizike (preddiplomski studij),

b) magistar fizike – geofizike (diplomski studij).

 

Nositelj studija
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geofizički odsjek, Zagreb

 

Trajanje studija je
a) šest (6) semestara (preddiplomski program),
b) četiri (4) semestra (diplomski program).

 

Uvjeti za upis preddiplomskog studija položeni su ispiti državne mature iz matematike (razina A) i fizike s najmanjom ocjenom dobar (3). Vrednuje se i uspjeh u srednjoj školi u obliku prosjeka svih ocjena, te sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima iz fizike, kemije i matematike. Više informacija na www.postani-student.hr.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
a) prvostupnik geofizike (preddiplomski studij),
b) magistar fizike – geofizike (diplomski studij).

 

Za sva pitanja u vezi upisa i nastave na preddiplomskom studiju geofizike i diplomskom studiju fizika-geofizika obratite se pomoćnici pročelnice za nastavu doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak ili pročelnici izv. prof. dr. sc. Snježani Markušić.

Više informacija o studiju i geofizici budući studenti mogu saznati na stranici.

 

URED ZA STUDENTE FIZIČKOG I GEOFIZIČKOG ODSJEKA

Geofizički odsjek Ured za studente (tzv. Referadu) dijeli s Fizičkim odsjekom, a nalazi se u zgradi Fizičkog odsjeka na adresi Bijenička cesta 32.

Radno vrijeme: 11 – 13 h

E-adresa: referada[at]phy.hr

Telefon: 01 460 5518

 


Obavijesti

 

Odluka Fakultetskog vijeća PMF-a o utvrđivanju roka za završetak dodiplomskih studija studenata upisanih na dodiplomske studije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do zaključno ak. god. 2004/2005, a prije ustrojavanja preddiplomskih i diplomskih studija sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djaletnosti i visokom obrazovanju nalazi se u repozitoriju. 

Autor: Webmaster GFO

Izvedbeni plan i program za ak. god. 2016./2017. za Preddiplomski sveučilišni studij geofizike i Diplomski sveučilišni studij Fizika-geofizika, prihvaćen na sjednici Vijeća Geofizičkog odsjeka  7.6.2016 nalazi se u repozitoriju. 

Autor: Webmaster GFO

Odluke o obvezi participiranja studenata (26. travnja 2013.) nalaze se u repozitoriju

Autor: Webmaster GFO

Od 1. ožujka 2012. mijenja se način poslovanja Ureda za studente svih Odsjeka PMF-a. Od tog datuma studenti Geofizičkog odsjeka prilikom podnošenja raznih zamolbi, upisa viših godina (semestara) te nadoknade svih ostalih troškova tijekom studiranja, trebaju imati obavljenu uplatu, te potvrdu o uplati (putem opće uplatnice na broj računa 2360000-1101522208; model 02; poziv na broj odobrenja 604070600) predočiti u Uredu za studente. 

Autor: Webmaster GFO

 

Zbog istovjetnosti zvanja koje po završetku studija stječu studenti koji su upisali studij istraživačke fizike, usmjerenje: geofizika po starom programu, te oni koji studiraju novi diplomski sveučilišni studij magistar fizike-geofizike, a zbog razlike u programu navedenih studija i time stečenih kompetencija ...

Autor: Webmaster GFO

Repozitorij

Poveznice