Diplomski studij

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Diplomski studijski program

Uz kompetencije koje se stječu na preddiplomskoj razini, diplomski studijski program studentima nudi temeljito teorijsko i praktično upoznavanje osnovnih geofizičkih struka (meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije, geomagnetizma i aeronomije) te osposobljenost za početak znanstveno-istraživačkog rada u području odabrane discipline: meteorologije i fizičke oceanografije ili seizmologije i fizike čvrste Zemlje, kao i upis doktorskog studija. Taj je program logični i izravni nastavak preddiplomskog studija.

Smjerovi:

Meteorologija i fizička oceanografija

Seizmologija i fizika čvrste Zemlje

Magistri fizike – geofizike kvalificirani su za posao u znanstveno-nastavnim ustanovama, znanstvenim institutima, stručnim službama (DHMZ, Seizmološka služba), opservatorijima (meteorološkim, geomagnetskim...), poduzećima za primjenjenu geofiziku, zračnim lukama, ustanovama za istraživanje mora i sl.

 

Upis

Detalji razredbenog postupka za upis na navedeni diplomski program navedeni su u Odluci o kvotama i kriterijima upisa na prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Fizika-geofizika koja se nalazi u repozitoriju. Upis provodi Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka.

 

Diplomski ispit - završetak studija

Studij se završava uspješnim polaganjem diplomskog ispita. Diplomski ispit čine obrana diplomskog rada i opći ispit kojim se dokazuje poznavanje struke geofizike. Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu se nalazi u repozitoriju

Temu diplomskog rada student odabire do kraja kalendarske godine u kojoj upisuje završnu godinu studija, a u dogovoru s nastavnikom i prema vlastitim sklonostima, te se u izradi služi stručnom literaturom i postojećim mjernim podacima, koristeći se stečenim znanjima o procesima u Zemljinoj kori, u moru i u atmosferi.

Pravila polaganja diplomskog ispita

Vijeće Geofizičkog odsjeka PMF-a na svojoj sjednici od 18. studenog 2009. prihvatilo je sljedeći način izvođenja diplomskog ispita.

Diplomski ispit sastoji se od dva dijela:

1. Provjera znanja iz geofizičkih kolegija prema popisu ispitnih pitanja koji se utvrđuje na početku akademske godine.

2. Obrana diplomskog rada kojoj student pristupa nakon uspješno položenog prvog dijela ispita. Datum obrane diplomskog rada određuje se u dogovoru s pristupnikom, a u pravilu će biti 3–7 dana nakon prvoga dijela.

Takav način polaganja diplomskog ispita odnosi se na studente diplomskog studija fizike – geofizike i primjenjuje se za studente koji su diplomski studij upisali ak. godine 2008./2009.

 

Više informacija

Za sva pitanja u vezi diplomskog studija molim Vas obratite se pomoćnici pročelnika za nastavu doc. dr. sc. Snježani Markušić 


Obavijesti

Diplomski sveučilišni studijski program: MAGISTAR FIZIKE - GEOFIZIKE se nalazi u repozitoriju (pdf)

Autor: Webmaster GFO

Repozitorij