Seizmologija i fizika čvrste Zemlje

Seizmologija i fizika čvrste Zemlje

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamička meteorologija 3 (144772)
Grisogono, B.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
5.0 Klimatologija I (45508)
Marki, A.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Numeričke metode u fizici 1 (158571)
Bosner, T.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
5.0 Seizmologija III (45507)
Herak, D.; Dasović, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> I. semestar - Diplomski studij Geofizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Odabrana poglavlja seizmologije (45515)
Herak, M.; Dasović, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (45516)
Rubčić, M.; Pisk, J.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
4.0 Osnove modeliranja atmosfere (66352)
Telišman Prtenjak, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
4.0 Planetologija (45517)
Verbanac, G.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Geologija (45513)
Pezelj, Đ.
0,0,0
60
(45P+15A )
2 INFO
3.0 Inženjerska seizmologija (45547)
Stipčević, J.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
6.0 Numeričke metode u fizici 2 (158573)
Bosner, T.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
2.0 Račun izjednačenja (53596)
Markušić, S.
1,1,0
30
(15P+15A )
2 INFO
6.0 Seizmologija IV (45546)
Herak, D.; Dasović, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4.0 Teža i oblik Zemlje (144888)
Markušić, S.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> I. semestar - Diplomski studij Geofizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove geofizičkih istraživanja I (45518)
Šumanovac, F.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
4.0 Statistička fizika (53595)
Sunko, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (66715)
0,0,0
120
(120S )
3 INFO
6.0 Fizika unutrašnjosti Zemlje (45514)
Markušić, S.
0,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Geofizički praktikum (45531)
Herak, M.; Verbanac, G.
0,0,0
60
(30P+30A )
3 INFO
1.0 Geofizički seminar (144886)
Telišman Prtenjak, M.
0,0,0
15
(15S )
3 INFO
4.0 Geomagnetizam (144767)
Verbanac, G.
0,0,0
60
(45P+15A )
3 INFO
2.0 Seminar iz seizmologije (45532)
Herak, M.
0,0,0
15
(15S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> III. semestar - Seizmologija i fizika čvrste zemlje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove geofizičkog istraživanja II (45541)
Šumanovac, F.
0,0,0
60
(30P+30A )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Aeronomija (144777)
Verbanac, G.
0,0,0
45
(30P+15A )
4 INFO
15.0 Diplomski rad (66716)
0,0,0
180
(180S )
4 INFO
1.0 Geofizički seminar (45539)
Telišman Prtenjak, M.
0,0,0
15
(15S )
4 INFO
4.0 Seizmotektonika (45540)
Tomljenović, B.
0,0,0
45
(30P+15A )
4 INFO
2.0 Seminar iz seizmologije (45537)
Herak, M.
0,0,0
15
(15S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamička meteorologija 3 (144772)
Grisogono, B.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
5.0 Klimatologija I (45508)
Marki, A.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Numeričke metode u fizici 1 (158571)
Bosner, T.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
5.0 Seizmologija III (45507)
Herak, D.; Dasović, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> I. semestar - Diplomski studij Geofizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Odabrana poglavlja seizmologije (45515)
Herak, M.; Dasović, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (45516)
Rubčić, M.; Pisk, J.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
4.0 Osnove modeliranja atmosfere (66352)
Telišman Prtenjak, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
4.0 Planetologija (45517)
Verbanac, G.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Geologija (45513)
Pezelj, Đ.
0,0,0
60
(45P+15A )
2 INFO
3.0 Inženjerska seizmologija (45547)
Stipčević, J.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
6.0 Numeričke metode u fizici 2 (158573)
Bosner, T.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
2.0 Račun izjednačenja (53596)
Markušić, S.
1,1,0
30
(15P+15A )
2 INFO
6.0 Seizmologija IV (45546)
Herak, D.; Dasović, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4.0 Teža i oblik Zemlje (144888)
Markušić, S.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> I. semestar - Diplomski studij Geofizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove geofizičkih istraživanja I (45518)
Šumanovac, F.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
4.0 Statistička fizika (53595)
Sunko, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (66715)
0,0,0
120
(120S )
3 INFO
6.0 Fizika unutrašnjosti Zemlje (45514)
Markušić, S.
0,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Geofizički praktikum (45531)
Herak, M.; Verbanac, G.
0,0,0
60
(30P+30A )
3 INFO
1.0 Geofizički seminar (144886)
Telišman Prtenjak, M.
0,0,0
15
(15S )
3 INFO
4.0 Geomagnetizam (144767)
Verbanac, G.
0,0,0
60
(45P+15A )
3 INFO
2.0 Seminar iz seizmologije (45532)
Herak, M.
0,0,0
15
(15S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> III. semestar - Seizmologija i fizika čvrste zemlje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove geofizičkog istraživanja II (45541)
Šumanovac, F.
0,0,0
60
(30P+30A )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Aeronomija (144777)
Verbanac, G.
0,0,0
45
(30P+15A )
4 INFO
15.0 Diplomski rad (66716)
0,0,0
180
(180S )
4 INFO
1.0 Geofizički seminar (45539)
Telišman Prtenjak, M.
0,0,0
15
(15S )
4 INFO
4.0 Seizmotektonika (45540)
Tomljenović, B.
0,0,0
45
(30P+15A )
4 INFO
2.0 Seminar iz seizmologije (45537)
Herak, M.
0,0,0
15
(15S )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj