Za buduće studente

 

 


Budi geofizičar!

 

Geofizički odsjek jedini u Hrvatskoj pruža obrazovanje u području geofizike koje obuhvaća znanstvene discipline seizmologije, fizike čvrste Zemlje, meteorologije, fizičke oceanografije, geomagnetizma i aeronomije. Na Odsjeku se izvodi studij u tri stupnja: preddiplomski studij Geofizike, diplomski studij Fizike - geofizike i doktorski studij Fizike smjer Geofizika.

 

Studiji

Preddiplomski studij traje tri godine, i upisuje se odabirom studija na www.postani-student.hr na listu prioriteta. Iako se radi o različitim studijima koji se zasebno upisuju, prve dvije godine odvijaju se zajedno s istraživačkim smjerom studija fizike na Fizičkom odsjeku PMF-a. Uvjeti za dovršenje studija su polaganje svih ispita i obavljanje svih ostalih obaveza (ne postoji završni ispit ili završni rad). Njegovim završetkom dobiva se akademski naziv prvostupnika geofizike te se stječu znanja i vještine potrebne za stručni i tehnički rad u struci: održavanje instrumenata, rutinsku analizu geofizičkih nizova, terenska mjerenja, arhiviranje podataka i sl.

Diplomski studij traje dvije godine i nastavlja se na preddiplomski studij geofizike. Studij se sastoji od dvije studijske grupe: seizmologije i fizike čvrste Zemlje te meteorologije i fizičke oceanografije. Polaganjem svih ispita, obavljanjem svih obveza te uspješno položenim diplomskim ispitom i obranjenim diplomskim radom dovršava se diplomski studij. Završetkom diplomskog studija stječu se znanja i vještine potrebne za stručni i znanstvenoistraživački rad u geofizici te akademski naziv magistra fizike – geofizike.

Nakon završenog diplomskog studija moguć je nastavak daljnjeg obrazovanja na poslijediplomskom doktorskom studiju fizike, smjer geofizika. Na ovaj korak odlučuju se oni koji ostaju u znanosti i istraživanju, koji uglavnom rade na nekom od instituta ili fakulteta. Nerijetko poslijediplomski studij upisuju i oni koji rade u drugim javnim ustanovama ali i privatnom sektoru, odnosno oni kojima to nije nužno za daljnji rad i napredovanje.

Predmet proučavanja studija geofizike su fizikalni procesi u atmosferi, oceanima i čvrstoj Zemlji te njihov utjecaj na okoliš i društvo. Tijekom studija njeguje se analitički pristup problemima koji omogućuje njihovo rješavanje, razvijaju se vještine programiranja i modeliranja, potiče se samostalni i grupni rad kao i studentski istraživački rad, usmjerava uspješnom prezentiranju vlastitih postignuća. Takav pristup omogućuje stjecanje vještina koje čine geofizičare uspješnima i izvan struke za koju su se školovali.

 

Zapošljavanje

Zaposlenje se može naći u znanstvenoistraživačkim i znanstveno-nastavnim ustanovama (sveučilišta i znanstvenoistraživački instituti, npr. Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut Ruđer Bošković), stručnim ustanovama i službama (Državni hidrometeorološki zavod, Seizmološka služba, Hrvatski hidrografski institut, službe u području zdravstva i zaštite okoliša), industriji i privatnom sektoru. Geofizičari svoje znanje primjenjuju u građevinarstvu, geodeziji i primijenjenoj geologiji (procjena potresne opasnosti, istraživanja ležišta ugljikovodika i mineralnih sirovina, strukture i svojstva podzemlja), u zaštiti okoliša i zdravlja (interakcija geofizičkih procesa i onečišćujućih tvari), energetici (obnovljivi izvori energije), poljoprivredi (utjecaj klime i njene promjenjivosti), prometu (prognoza vremena za potrebe zrakoplovstva, pomorstva, cestovnog prometa), kao i mnogim drugim interdisciplinarnim strukama. Izvan struke, geofizičari su se pokazali kao uspješni programeri, financijski analitičari i nastavnici. Univerzalnost geofizike i vještine koje se njeguju tijekom studija omogućuju uspješno zapošljavanje i izvan granica domovine.

Različite geofizičke discipline usko su vezane uz energetiku: rastući broj stanovništva i razvitak tehnologije stvaraju stalno povećanje u potražnji za električnom energijom - bilo da se radi o obnovljivim izvorima energije (sunčeva energija, vjetar, voda, mora) ili fosilnim izvorima energije (ugljen, plin i nafta) geofizičari su ti koji proučavaju procese i pojave koji omogućuju njihovo korištenje. Razvijanje svijesti o potrebi zaštite okoliša, čini geofizičara bitnim kotačićem u sustavu njegove zaštite: geofizičar omogućuje prognoze rasprostiranja onečišćenog zraka kroz atmosferu ili onećišćenosti mora, što ga čini neophodnim u izradama studija o utjecaju na okoliš.

Zbog iznimne složenosti sustava koje geofizika proučava, ipak postoji još uvijek mnogo nepoznanica koje se tek trebaju istražiti i u konačnici iskoristiti i primijeniti. 

 

Upis

Budući da je geofizika zapravo fizika primjenjena na planet Zemlju, poželjno je da budući student ima dobru podlogu iz fizike i matematike. To obično znači da je završena gimnazija - prirodoslovna ili opća. No mnogi (uspješni) studenti geofizike završili su i jezične gimnazije ili četverogodišnje tehničke srednjoškolske programe.

Prijave za upis na preddiplomski studij vrše se preko portala www.postani-student.hr gdje se uvijek mogu naći aktualne informacije o upisnim kvotama i uvjetima upisa. U pravilu se traži najmanje ocjena dobar (3) iz državne mature iz matematike A razine i fizike. Ako ste sudjelovali na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima iz fizike i/ili matematike možete zaraditi dodatne uvjete pa čak i izravan upis!

Za upis na diplomske i poslijediplomske studije svake godine raspisuju se natječaji koji se objavljuju na našim mrežnim stranicama. U tim su natječajima dane sve informacije o važećim uvjetima upisa i upisnim kvotama.

Upis na studije i svu administraciju tijekom studija obavlja Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka, koji se nalazi u zgradi Fizičkog odsjeka na Bijeničkoj cesti 32. Referadi se možete obratiti za sva administrativna pitanja i potražiti odgovore o upisivanju kolegija i viših godina te studenstkih prava.

 

Više informacija

Svake godine, obično sredinom studenog, održava se Smotra Sveučilišta u Zagrebu u prostoru Studentskog centra u Savskoj cesti 25 u Zagrebu. Na toj manifestaciji fakulteti Sveučilišta u Zagrebu predstavljaju svoje studisjke programe. Tada i tamo svoje programe predstavlja i Geofizički odsjek PMF-a. To je izvrsna prilika za sve one koji žele saznati kako izgledaju studiji geofizike, kakav je studentski život i koje su mogućnosti nakon završenih studija - iz prve ruke! Na izložbenom prostoru pronaći ćete studente i zaposelnike Geofizičkog odsjeka spremne odgovoriti na sva pitanja koja nam postavljate.

Za sva pitanja u vezi upisa i nastave na preddiplomskom studiju geofizike i diplomskom studiju fizika-geofizika obratite se pomoćnici pročelnika za nastavu doc. dr. sc. Maji Telišmna Prtenjak ili pročelnici izv. prof. dr. sc. Snježani Markušić.

O ostalim studijima na PMF-u možete saznati ovdje.


Obavijesti

Repozitorij