Geofizički seminar 1 i 2

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Geofizički seminar 1 i 2

Postupak prijave i oglašavanje

Tema seminara dogovara se s odgovarajućim nositeljem kolegija, prema podsmjeru studija. S nositeljem kolegija i satničarkom utvrđuje se termin održavanja seminara. Poslijediplomant mora ispuniti odgovarajući obrazac koji se nalazi u repozitoriju (desno). U obrazac je potrebno unijeti vrijeme i mjesto održavanja seminara, ime i prezime, naslov i sadržaj. Dokument nazovite "GSn-Ime_Prezime-ddmmgggg" (n = 1, 2, dd = dan, mm = mjesec, gggg = godina održavanja seminara). Ispunjeni obrazac treba poslati tjedan dana prije održavanja seminara u uredovnicu Geofizičkog odsjka PMF-a na e-mail adresu ured-geofizike@gfz.hr.

Na samom seminaru mora biti prisutan barem jedan od nositelja kolegija, po mogućnosti onaj koji po svom znanstvenom djelovanju odgovara podsmjeru studija, odnosno temi seminara.

 

Prijava na mailing listu

Poslijediplomski studenti mogu primati obavijesti o Geofizičkim seminarima 1 i 2 putem e-maila. Da bi ih se dodalo na mailing listu trebaju poslati e-mail na adresu ured-geofizike@gfz.hr s naslovom "Mailing lista za Geofizički seminar 1 i 2". U e-mailu napomenuti da li su meteorološke ili seizmološke struke.


Obavijesti

Repozitorij