Rezervacije predavaonica

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Rezervacija predavaonica

Djelatnici Geofizičkog odsjeka mogu samostalno, na ovoj stranici, rezervirati predavaonicu za seminar, satanak ili nešto drugo. Da biste to učinili morate biti prijavljeni preko svojeg AAI@Edu.hr računa. Kada ste prijavljeni nude vam se tri mogućnosti.

Uvid u rezervacije omogućuje pregled učinjenih rezervacija. Kada ste prijavljeni možete vidjeti za koga ili što su koje predavaonice rezervirane.

Na opciji Rezervacija dvorana možete sami rezervirati predavaonicu. Može se rezervirati temin po termin ili iskoristiti mogućnost ponavljajuće rezervacije.

Pregled i otkazivanje rezervacija omoguće otkazivanje, odnosno brisanje već rezervirenog termina i predavaonice.

Ako nemate svoj AAI@Edu.hr račun ili niste djelatnik Geofizičkog odsjeka, javite se satničarki za rezervaciju.


Rezervacije

Pregled rezervacija

Prikaži s namjenom:

Datum:
Molimo odaberite datum kako biste dobili prikaz.