Međunarodna suradnja

GEOFIZIČKI ODSJEK

Međunarodna suradnja

 

Voditeljica CroGlimGoGreen projekta, izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, je izabrana za pridruženu seniornu članicu (Senior Associates) instituta Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) u Trstu (Italija) unutar istraživačke grupe Earth System Physics. Senior Associateships su nagrade koje ICTP dodjeljuje priznatim znanstvenicima u ukupnom trajanju od šest godina, tijekom kojih izabrani član može posjetiti ICTP neograničen broj puta. Izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić je imenovana za razdoblje od siječnja 2020. do prosinca 2025. godine, što joj omogućuje korištenje resursa ICTP-a i financijsku potporu za suradnju putem znanstvenih posjeta. Osim toga, jedna od glavnih zadaća pridruženih članova je razvoj i promocija prirodnih znanosti.


South Eastern European Climate Network (SEEC Network)

 

 

Ivana Herceg Bulić je dobila financijsku potporu Međunarodnog instituta za teorijsku fiziku (ICTP, Trst, Italija) za osnivanje mreže “South Eastern European Climate Network (SEEC Network)”. Sredstva su namijenjena za povezivanje znanstvenika i istraživačkih grupa jugoistočne Europe. Glavni cilj je znanstvena suradnja uz transfer znanja i vještina. Teme istraživanja obuhvaćaju klimu i klimatsku varijabilnost jugoistočne Europe na različitim skalama (od urbane do regionalne) uz proučavanje globalnih klimatskih utjecaja. Aktivnosti mreže uključuju znanstvenu suradnju, organiziranje znanstvenih susreta s ciljem zajedničkog istraživanja te organizaciju radionica za članove mreže i studente. Također je predviđena stalna suradnja s grupom klimatologa koja djeluje pri ICTP-u “The Earth System Physics (ESP) section.


Repozitorij

Repozitorij je prazan