Prijave

Prijava sudionika (sa ili bez izlaganja) obavlja se Google obrascem dostupnim ovdje.

Rok registracije svih sudionika je 1. 9. 2022.

Info: geog.pmf.zg(at)gmail.com

 

Upute za prijavu predavanja ili posterskog izlaganja dostupne su ovdje.

Rok prijave usmenih i posterskih izlaganja je 31. 7. 2022. Naknadne prijave neće biti uvažene.

Za sudjelovanje na simpoziju prijava je besplatna i nije predviđena kotizacija.

 

Četvrta dvorana, spilja Samograd