Program studija

U strukturi studija postoji jedan zajednički predmet za sve doktorande koji razvija generičke i transferne vještine (Znanstveni rad ), a ostali sadržaji su modularno strukturirani. Drugi obvezni predmet je Metodologija istraživanja, koja je vezana uz odgovarajući modul. Svaki modul ima jedan do dva različita predmeta Metodologije istraživanja, te student, ovisno o temi istraživanja upisuje odgovarajući modul i odgovarajući predmet Metodologiju istraživanja, kojih ukupno ima 8 različitih, svrstanih tematski u navedenih 5 modula. Osim ova dva obvezna predmeta, student upisuje tri izborna predmeta tijekom prve i druge godine s drugih sastavnica ili sveučilišta, koje je moguće zamijeniti za odgovarajuće radionice gostujućih nastavnika ili putem mobilnosti studenta, što savjetuje, upućuje i odobrava mentor, ovisno o opravdanosti vezano uz temu istraživanja. Ostale aktivnosti i obveze studenta tijekom studija razvijaju samostalan istraživački rad i prezentacijske i komunikacijske vještine, putem obveze objave rada, sudjelovanja na konferencijama s usmenim priopćenjima i posterskim prezentacijama. Tijekom druge godine student je obvezan objaviti ili imati prihvaćen za objavu pregledni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom, na čemu je radio tijekom prve godine studija (pregled literature o istraživanju). Od treće godine do kraja studija student je obvezan objaviti znanstveni rad s rezultatima istraživanja u časopisu, te prezentirati rezultate na međunarodnoj konferenciji.