UPUTE ZA UPIS NA JESENSKOM ROKU NA:
1. preddiplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački 
2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Geografija i povijest; smjer: nastavnički

KORACI:


PETAK, 18. rujna 2020. do 16:00 sati:

 

Ispuniti obrasce 

PETAK 25. rujna 2020. (prije uvodnog predavanja):

Studenti isključivo prema unaprijed objavljenom rasporedu dolaze BEZ pratnje na Geografski odsjek PMF-a i:

 • predaju potrebne dokumente i obrasce prethodno popunjene i potpisane i to:
 1. upisni list
 2. obrazac za studentsku iskaznicu
 3. dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
 4. dokaz o uplati troškova upisa
 5. dokaz o uplati prve rate školarine (samo za studente koji podliježu plaćanju)
 6. ispisnicu (ukoliko je student već studirao)
 7. kopiju osobne iskaznice
 8. neovjerenu kopiju maturalne svjedodžbe  (neovjerene fotokopije mogu se predati i u rujnu prilikom  preuzimanja  studentske iskaznice)
 9. neovjerenu kopiju domovnice (prihvaćaju se zapisi iz sustava e-građani)
 10. neovjerenu kopiju rodnog lista (prihvaćaju se zapisi iz sustava e-građani)
 • potpisuju ugovor o studiranju
 • preuzimaju AAI korisnički račun
 • preuzimaju Office 365 studentsku e-mail adresu
 • preuzimaju upute za postupak upisa predmeta i osobnih podataka u studomat (rok za upis podataka – 25. rujna do 24:00 sata)

Pristupnici koji dolaze na upis NE SMIJU:
a) pokazivati znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.) 
b) biti pod zdravstvenim nadzorom tj. u samoizolaciji.

Ulaskom u zgradu Geografskog odsjeka pristupnici potvrđuju da u potpunosti zadovoljavaju navedene zdravstvene kriterije. 

Pri ulasku na Geografski odsjek PMF-a je obavezna dezinfekcija ruku i držanje razmaka od najmanje 1,5 metar. Tijekom boravka na Geografskom odsjeku PMF-a je obavezno korištenje zaštitnih maski.

Raspored dolazaka  - potrebno je STROGO pridržavanje istoga uz dolazak u točno navedeno vrijeme.

Upis je moguće obaviti i putem opunomoćene osobe, koja prilikom potpisivanja ugovora, treba predočiti punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Na upis je potrebno doći u propisanom roku. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube ga ako se ne upišu u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti (npr. zastoj u prometu) pristupnik obavezno treba nazvati Ured za studente (01 4895 460 ili 01 4895 462).  

Studenti koji trebaju potvrde o upisu šalju popis potrebnih potvrda i svrhu za koju su im potrebne na email referada@geog.pmf.hr 
Potvrde će im biti dostavljene na e-mail do 29. rujna!

Podatci za uplate:

UPLATITELJ: PREZIME I IME (obavezan podatak)
PRIMATELJ:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
HORVATOVAC 102A
10000 ZAGREB

IBAN PMF-a: HR5823600001101522208

Troškovi upisa: 350,00 kn
Opis uplate: Upis u prvu godinu
Model: HR00
Poziv na broj: 604070-108-OIB STUDENTA

Školarina: 2,800 kn (1 rata) - samo za studente koji podliježu plaćanju
Opis uplate: 1. rata školarine
Model:  HR00
Poziv na broj:  

za preddiplomski studij - 503621-108-OIB STUDENTA
za integrirani studij - 503627-108-OIB STUDENTA

Kontakt podatci:

URED ZA STUDENTE: 01-4895-460 ili 01-4895-462; referada@geog.pmf.hr 
Adresa Geografskog odsjeka: Marulićev trg 19/II, 10 000 Zagreb


RASPORED DOLAZAKA:

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti

UPIS NA PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI STUDIJ

Upisi na sveučilišni preddiplomski studij Geografija; smjer: istraživački i sveučilišni integrirani studij Geografija i povijest; smjer: nastavnički provode se tijekom mjeseca srpnja u Uredu za studente Geografskog odsjeka na temelju javnog natječaja koji svake godine objavljuje Sveučilište u Zagrebu. U natječaju su definirani opći i posebni uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati za upis na neku od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.