Darko Tibljaš

Background

Broj posjeta:
6694

O djelatniku

prof. dr. sc. Darko Tibljaš

Zvanje: redoviti profesor

Telefon:
+38514605970
Telefon kućni:
5970

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

URL: http://geol.pmf.hr/~dtibljas

 

Godina rođenja: 1957.

 

1964-1972osnovna škola u Zagrebu1972-1976II. gimnazija u Zagrebu1976-1981

studij geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu

Diplomirani inženjer geologije - diplomski rad: “Mineraloška analiza analcimsko dolomitnih naslaga helveta kod sela Poljanska” – mentor prof.dr.sc. Stjepan Šćavničar

1987.

 

Magistar prirodnih znanosti iz područja geologije (Mineralogija, petrologija i rudna ležišta), PMF Zagreb - magistarski rad: "Mineraloška istraživanja zeolita iz kenozojskih sedimenata kod Velešnje na Baniji i Donjeg Jesenja u Hrvatskom Zagorju" - mentor prof. dr. Stjepan Šćavničar1996.Doktor prirodnih znanosti iz znanstvenog polja geologija, PMF Zagreb - doktorska disertacija: “Zeoliti i drugi produkti alteracijskih procesa u oligocenskim i donjomiocenskim piroklastitima na širem području Macelja” - mentor prof. dr. Stjepan Šćavničar

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.