Svibanj 2015

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristalna lepeza – kristalić MgSO4 x 7H2O (produced by Š. Kampić)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkantit (71,85 g i još raste) (produced by Š. Kampić)