Svibanj 2015

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristalna lepeza – kristalić MgSO4 x 7H2O (produced by Š. Kampić)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkantit (71,85 g i još raste) (produced by Š. Kampić)