SREDIŠNJA GEOLOŠKA KNJIŽNICA

Adresa: Horvatovac 102a, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4606474, 4606452
E-mail: jsebalj@geol.pmf.unizg.hr

 

Voditelj knjižnice: Josip Šebalj, mag. informatol.

 

Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak – petak

9:00  –  15:00 h

 

O KNJIŽNICI

Geološka knjižnica namijenjena je prvenstveno studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, ali je dostupna za korištenje i ostalim studentima PMF-a. Korisnici imaju otvoren pristup knjižničnom fondu koji pokriva relevantnu građu iz šireg područja geologije, uključujući paleontologiju, mineralogiju, petrologiju, geokemiju, hidrologiju...

 

Fond knjižnice sadrži:

 • oko 15.000 primjeraka stručnog i nastavnog materijala: knjige, udžbenike i referentnu literaturu (enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije)
 • 300 naslova domaćih i stranih stručnih časopisa
 • oko 4.500 geoloških i topografskih karata i tumača
 • diplomske, magistarske radove te doktorske disertacije
 • ostali nastavni materijal
 • U prostoru knjižnice nalazi se čitaonica s računalom uz mogućnost korištenja vlastitog računala putem bežičnog interneta.

 

KATALOG

Online katalog Geološke knjižnice omogućava pretraživanje knjiga, časopisa, ocjenskih radova te ostalih pubilkacija koje su dostupne u fondu knjižnice. 

Katalozi drugih knjižnica u Hrvatskoj:

 

POSUDBA KNJIGA

Upis u knjižnicu:

 • u knjižnicu se mogu upisati svi redoviti studenti PMF-a
 • za upis je obvezna studenska iskaznica (iksica)

 

Posudba knjiga:

 • za posudbu knjiga potrebna je studenska iskaznica (iksica)
 • knjižnična građa može se posuditi na rok od maksimalno 30 dana (ako ima više primjeraka, jedan primjerak se ne posuđuje nego se može koristiti u čitaonici)
 • student može posuditi najviše 3 knjige
 • knjigu je moguće produžiti osobnim dolaskom ili na kontakt knjižnice (potrebna samo iksica)
 • časopisi, ocjenski radovi i karte ne posuđuju se izvan knjižnice i namijenjeni su isključivo radu u čitaonici 
 • prije diplomiranja ili u slučaju napuštanja studija, korisnik je dužan vratiti svu posuđenu građu nakon čega mu se izdaje potvrda da je knjižnična građa vraćena

 

    Prilikom ovjere semestra, potrebno je vratiti sve posuđene knjige u knjižnicu kako bi student mogao ovjeriti semestar. 

 

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Međuknjižnična posudba može se naručiti putem web-sučelja SEND (Sustav Elektroničke Nabave Dokumenata).

 

BAZE PODATAKA

Na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu nalazi se pristup  bazama podataka za sve članove znanstvene zajednice u Republici Hrvatskoj (istraživače, nastavnike, studente...).

Korisnici mogu koristiti više od 40 najvažnijih baza iz pojedinih znanstvenih područja. Autorizacija je regulirana putem IP adresa, stoga je pristup bazama omogućen s institucija i od kuće ako se spajate putem CARNetovih modemskih ulaza (CMU).

Drugi korisni linkovi:

 • Pero - elektronički časopisi s cjelovitim tekstom (ne ažurira se)
 • Hrčak - portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
 • Crosbi - hrvatska znanstvena bibliografija

 

REPOZITORIJI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Repozitorij Prorodoslovno-matematičkog fakulteta se nalazi u sustavu DABAR. Stariji radovi u repozitoriju DIGRE su u prijelazu na sustav DABAR.

 

Repozitorij Prorodoslovno-matematičkog fakulteta je digitalni repozitorij u kojeg se unose ocjenski radovi kreiran je u sklopu sustava DABAR (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da radove u digitalnom obliku okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste, a da pritom ne moraju razmišljati o tehnološkim pitanjima vezanim uz uspostavu i održavanje repozitorija.  

PMF    Digitalni akademski arhivi i repozitoriji    

 

            

 

DIGRE (DIGitalni REpozitorij) je stari repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji okuplja ocjenske radove nastale na PMF-u te znanstveno istraživačke radove čiji su autori djelatnici Fakulteta. U repozitorij se pohranjuju cjeloviti tekstovi ocjenskih radova, radova objavljenih u znanstvenim časopisima ili zbornicima s konferencija, nastavnih materijala, poglavlja iz knjiga te ostalih vrsta sadržaja nastalih radom Fakultetskih djelatnika. Dio radova u repozitoriju je u otvorenom pristupu (dostupno javno i besplatno, nije potreban korisnički račun), a dio je dostupan samo studentima i djelatnicima PMF-a uz autorizaciju AAI@EduHR identitetom ovisno o željama autora i autorskim pravima vezanim za radove.