Doktorski studij Geologija

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

DOKTORSKI STUDIJ GEOLOGIJA

DOKTORSKI STUDIJ GEOZNANOSTI (geologija i mineralogija, i oceanologija)

DOCTORAL STUDY GEOSCIENCES (geology and mineralogy, and oceanology/oceanography)

 

- vrijedi za studente upisane počevši od akademske godine 2005/2006.

 

SADRŽAJ:

1. GEOLOGIJA - PLAN - UPUTE - PRAVILA (PDF)
2. GEOLOGIJA - PROGRAM (PDF)
3. GEOLOGY - PLAN - GENERAL TERMS (PDF)
4. GEOLOGY - PROGRAMME (PDF)
5. ANEKS Programa Doktorskog studija iz geologije Geološkog odsjeka PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu
6. * Nadopuna Programa doktorskog studija Geologija i Aneksa Programa doktorskog studija Geologija (za studente/doktorande upisane od akad.god. 2005/06 do akad. god. 2008/09);
* Nadopuna Programa doktorskog studija Geologija i Aneksa Programa doktorskog studija Geologija (za studente/doktorande upisane od akad.god. 2009/10)

7. Opće informacije o studiju i Pravilnik doktorskog studija Geologija PMF (vrijedi za studente upisane počevši od ak.god. 2014/2015.)

 

OBAVIJESTI

 

UPISI U AK.GOD. 2017./2018. (VIŠA ILI ISTA GODINA) OBAVLJAT ĆE SE DO 15. STUDENOG 2017. GODINE. NA UPISE SU DUŽNI DOĆI SVI STUDENTI UPISANI NA DOKTORSKI STUDIJ GEOLOGIJA.

2017-09-07
Natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2017/2018.

Obrazac prijave na poslijediplomski sveučilišni (doktorski studij) geologije i Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije
 

2011-11-10

Obrazac DR.SC.01 (prijava teme) ispunjava se isključivo preko baze OBAD na Sveučilištu.

Prema novim pravilima Sveučilišta u Zagrebu prijava teme doktorske disertacije obavlja se nužno putem elektroničkog obrasca DR.SC.01. Ispunjava ga pristupnik i dostavlja u elektroničkom obliku (mail: marina@phy.hr) i tiskanom obliku s potpisom u dva primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.
Povjerenstvo za ocjenu teme ispunjava obrazac DR.SC.02 i dostavlja ga u elektroničkom obliku (adresa: referada@geol.pmf.hr) i tiskanom obliku s potpisima u dva  primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.
 

2009-06-03
POSTUPAK POKRETANJA PRIJAVE TEME I OCJENE RADA DOKTORSKOG STUDIJA ZA KANDIDATE KOJI POKREĆU POSTUPAK NAKON 6. veljače 2009: dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4


Repozitorij