Red predavanja

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

RED PREDAVANJA ZA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE