Preddiplomski

UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJA U AK. GOD. 2019./2020.

UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE za pristupnike koji ostvare pravo upisa u jesenskom upisnom roku provoditi će se:

 

u srijedu 18. rujna 2019. od 10,00 - 14,00 sati

 

u Referadi za studije Geološkog odsjeka, Horvatovac 102a.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJA

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

1. SVJEDODŽBA O DRŽAVNOJ MATURI (donijeti na dan upisa ili na uvodno predavanje u rujnu)

2. JEDNA FOTOGRAFIJA (format 3 x 3 cm)

3. POTVRDA O PREBIVALIŠTU ILI PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE

4. UPISNI BROJ (broj kojeg je kandidat dobio u sustavu NISpVU prilikom

potvrđivanja namjere upisa na VU)

5. POTVRDA O UPLATI TROŠKOVA UPISA(350,00 kn)

6. Strani državljani i pristupnici iz EU prilažu:

- PRESLIKU PUTNE ISPRAVE OVJERENU KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

- OIB (http://www.poreznauprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx)

SVJEDODŽBA O DRŽAVNOJ MATURI mora biti IZVORNIK

Uplata troškova upisa u iznosu od 350,00 kn može se izvršiti u poslovnim

bankama, pošti, FINA-i ili putem internet bankarstva.

Podatci za uplatu troškova upisa:

Uplatitelj: IME I PREZIME (obavezan podatak)

Iznos: 350,00 kn

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000

Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 604070-107

Opis plaćanja: Upis u prvu godinu Preddiplomskog studija Geologija

Punu školarinu u iznosu od 8.400,00 kn za 1. godinu studija dužni su platiti:

- pristupnici koji su već studirali

- strani državljani

Školarinu je moguće platiti na tri rate (3 × 2.800,00 kn).

Uplatnicu s uplaćenom 1. ratom školarine potrebno je donijeti na upis!

Podatci za uplatu školarine:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 503621-107

Opis plaćanja: Školarina - preddiplomski studij

Pristupnici su dužni doći na upis osobno. U slučaju opravdane

spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene

kod javnog bilježnika. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to

pravo ako se ne upišu u propisanom roku.

Svi upiti oko upisa 1. godine preddiplomskog studija geologije u ak. god.

2019./2020. mogući su telefonom: 01 4606 075 (Marija Cindro, voditelj referade za

studije).