Geološki odsjek

Broj posjeta:
1672300

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Prilikom prijave Seminara IV na diplomskom studiju došlo je do neravnomjerene raspodjele studenata među nastavnicima. Kako u izvođenju ovog seminara sudujeluju svi nastavnici odsjeka, svatko prima 1-2 studenta (iznimno, u dogovoru s nastavnikom tri). Novi popis objavljen je na glasnoj ploči GPZ-a i na njega su preneseni studenti prema redoslijedu prijave s prethodnog popisa, pa molimo one koji nisu prijavljeni da se zapišu kod preostalih nastavnika. Rok za tu preraspodjelu i prijavu tema produljuje se do ponedjeljka, 10.12.2018.

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti