Geološki odsjek

Broj posjeta:
1681038

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Prijelazi će biti mogući u rujnu 2019. godine. Odluka o uvjetima prijelaza bit će donesena 13.9.2019. na Vijeću Geološkog odsjeka i objavljena na mrežnim stranicama. Prijave s dokumentacijom zaprimat će se isključivo osobno u Uredu za studente Geološkog odsjeka, Horvatovac 102a.

Prijelaz studenata moguć je do završetka upisnog roka propisanog za upis na studij. Prijelaz nije moguć tijekom prve akademske godine. Naglašavamo da je za postupak prijelaza nužno da je student u trenutku prijave na Geološki odsjek još uvijek u studentskom statusu na drugom fakultetu!

Odluka o uvjetima prijelaza sa drugog sveučilišnog studija na Preddiplomski sveučilišni studij Geologija za akad. god. 2019./20. bit će donesena sjednici Vijeća Geološkog odsjeka 13. rujna 2019. i obavljena na mrežnim stranicama odsjeka.

 

POSTUPAK PODNOŠENJA MOLBE ZA PRIJELAZ NA GEOLOŠKI ODSJEK PMF-a

Molba za prijelaz na studij podnosi se isključivo osobno putem Referade za studije Geološkog odsjeka, Horvatovac 102a u razdoblju od 16. rujna do 23. rujna 2018. od 10:00 do 14:00 sati.
Osim molbe (obrazac molbe nalazi se na web stranici Geološkog odsjeka PMF-a) obvezno se prilaže:

1) indeks,

2) prijepis ocjena,

3) važeći nastavni plan i program (osim studenata koji studiraju na preddiplomskom studiju na RGNF-u, smjer Geološko inženjerstvo),

4) potvrdu o uplati na iznos od 500,00 kuna

Pri popunjavanju opće uplatnice treba navesti pod:
Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN primatelja: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja: 604060-107-(OIB studenta)
Opis plaćanja: molba za prijelaz na Geološki odsjek PMF-a

Ukupna kvota za prijelaznike: bit će objavljena u rujnu, zajedno s uvjetima upisa (predvidivo do 4 studenta)

Kriteriji prema kojima se određuje rang lista su:

1) ukupni broj ECTS bodova položenih kolegija koji se priznaju na PMF-u , ali ne manje od 31,

2) ostvaren prosjek ocjena na studiju,

3) vrijeme trajanja studija na matičnom fakultetu.

Studenti kojima bude odobren prijelaz na Geološki odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu dužni su završiti Fakultet sukladno članku 16. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u.

 

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti