Zavod za računarstvo

Zavod za računarstvo osnovan je 2011. godine. Njegova općenita zadaća je praćenje svih trendova u razvoju informacijskih i komunikacijskih tehnologija, softverskog inženjerstva i računarstva. Poseban naglasak stavljen je na praćenje onih dijelova računarstva koji su u bliskoj vezi s matematikom.

Kroz svoja znanstvena istraživanja, članovi Zavoda postižu izvrsnost u sljedećim disciplinama: diskretna optimizacija, robusna optimizacija, oblikovanje i analiza algoritama, distribuirani algoritmi, meta-heuristike, strukture i baze podataka, formalne metode specifikacije i verifikacije softvera, izračunljivost, računska složenost, strojno učenje, automatsko prevođenje, metodika nastave računarstva, i druge.

U sklopu svojih nastavnih aktivnosti, članovi Zavoda koncipiraju i realiziraju računarske kolegije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Pritom Zavod vodi posebnu brigu o stalnom poboljšavanju i osuvremenjivanju dvaju diplomskih sveučilišnih studija Matematičkog odsjeka usmjerenih na računarstvo, a to su Računarstvo i matematika te Matematika i informatika; smjer nastavnički.

Daljnje aktivnosti Zavoda su: organiziranje znanstvenog Seminara za teorijsko računarstvo u sklopu Zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija matematike te praćenje i usmjeravanje razvoja računalne infrastrukture Matematičkog odsjeka.


Djelatnici i predmeti na zavodu