Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Diseminacija

U sklopu manifestacije "Europska noć istraživača 2019" koja će se održala 27. rujna na Europskom trgu u Zagrebu, doc. dr. sc. Petra Peharec Štefanić i prof. dr. sc. Biljana Balen predstavile su dio rezultata dobivenih na projektu NanoPhytoTox na plakatima izloženim u sklopu izložbe fotografija "Ljepota otkrića" Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

U petak 29.11.2019. na   Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je Mini-simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju u okviru kojeg su prof. dr. sc. Mirta Tkalec i doc. dr. sc. Petra Peharec Štefanić održale predavanja pod naslovima Impact of silver nanoparticles on photosynthesis in Nicotiana tabacum plants i  Detection and localization of silver nanoparticles in plant roots te tako predstavile istraživanja provedena u okviru projekta NanoPhytoTox. Na istom simpoziju su doktorandice Renata Biba i Karla Košpić sudjelovale s posterskim priopćenjima Impact of silver nanoparticles on physiological parameters of tobacco seedlings i Oxidative stress assessment in tobacco plants exposed to silver nanoparticles and silver nitrate.

 

http://www.hdbb.hr/index.html

 

Od 08.-11.09.2019. godine prof. dr. sc. B. Balen, prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan, dr. sc. Petra Cvjetko i doktorandica Renata Biba sudjelovale su na Europskom toksikološkom kongresu 55th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2019) u Helsinkiju, Finska s tri posterska priopćenja: „Assessment of reactive oxygen species in tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings exposed to silver nanoparticles“, „Effects of silver nanoparticles and silver nitrate on photosynthesis and photosynthesis-related proteins in tobacco (Nicotiana tabacum) – a comparative study“ i „Impact of silver nanoparticles on physiological parameters of tobacco seedlings“, kojima su predstavile rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.

 

 

 

Od 28.07. do 03.08.2019. doktorandice Renata Biba i Karla Košpić sudjelovale su na  FEBS 13th European Summer School – „Advanced Proteomics“ koja je održana u Brixen/Bressanone (Italija), s posterima pod naslovom „Cysteine can alleviate AgNP-induced oxidative stress“ i „Peroxidase activity and isoenzyme pattern in tobacco plants exposed to silver nanoparticles and silver nitrate, kojima su predstavile rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.

 

 

 

U utorak 07. svibnja 2019. prof. dr. sc. Biljana Balen održala je u okviru Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice Hrvatske predavanje pod naslovom „Fitotoksičnost nanočestica srebra, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.

 

Od 13.-16.11.2018. prof. dr.sc. Biljana Balen sudjelovala je na „2. međunarodnom Kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane – Životni ciklus hrane“ koji se održao u Opatiji, Hrvatska s predavanjem pod naslovom „SILVER IN NANO AND BULK FORM DIFFERENTLY AFFECTS PHOTOSYNTHESIS AND PHOTOSYNTHESIS-RELATED PROTEINS IN LEAVES OF TOBACCO PLANTS“ , kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox. Na istom kongresu doktorandica Renata Biba sudjelovala je s posterskim priopćenjem pod naslovom „CYSTEINE CAN ALLEVIATE SILVER NANOPARTICLE–INDUCED PHYTOTOXICITY IN TOBACCO SEEDLINGS“ kojim je također predstavila rezultate istraživanja ovog projekta.

 

 

 

Od 19 - 23. 09. 2018. dr.sc. Petra Cvjetko sudjelovala je na „13. HRVATSKOM BIOLOŠKOM KONGRESU s međunarodnim sudjelovanjem“ koji se održao u Poreču, Hrvatska s posterom pod naslovom „Protective effects of cysteine against silver nanoparticles-induced phytotoxicity, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox. Na istom kongresu doktorandica Renata Biba sudjelovala je s posterskim priopćenjem pod naslovom „Coated silver nanoparticles affect germination and disrupt tobacco growth“ kojim je također predstavila rezultate istraživanja ovog projekta.

 

Od 23.08. do 01.09.2018. doktorandica Renata Biba sudjelovala je na „Greta Pifat Mrzljak – 14. internacionalnoj školi biofizike“ koja je održana u Splitu, Hrvatska s predavanjem i posterom pod naslovom „Physiological and proteomic responses of tobacco seedlings exposed to silver nanoparticles, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.

 

Izjavu za emisiju televizijske kuće Mreža TV možete pogledati na slijedećem linku:

https://youtu.be/LoH-zC021_Q?t=9m1s

 

 

 

U subotu. 02. lipnja 2018, studentica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Katarina Drobac sudjelovala je na „Simpoziju studenata farmacije i medicinske biokemije - FARMEBS“ na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s posterskim priopćenjem „Parametri oksidacijskog stresa u duhanu (Nicotiana tabacum L.) nakon tretmana nanočesticama srebra u kombinaciji s cisteinom, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox. Studenti istog fakulteta Moreno Martinović i Melissa Kurtalić na ovom simpoziju predstavili su rezultate s posterskim priopćenjem pod naslovom „Utjecaj nanočestica srebra na aktivnost antioksidacijskih enzima duhana (Nicotiana tabacum L.)“.

 

U petak 09. veljače 2018. doktorandica Renata Biba sudjelovala je na „Simpoziju studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ s posterskim priopćenjem „Silver nanoparticles affect germination and induce oxidative stress in tobacco, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.

 

U petak 08. prosinca 2017. izv. prof. dr. sc. Biljana Balen održala je na Mini simpoziju Hrvatskog društva za biljnu biologiju održanim u Zagrebu, predavanje pod naslovom „Fitotoksični učinci nanočestica srebra na odrasle biljke duhana“, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.

 

Od 21.–24.11.2017. izvanredna profesorica dr. sc. Biljana Balen sudjelovala je na kongresu „Food Safety and Quality Congress with International Participation“ održanim u Opatiji, Hrvatska s predavanjem pod naslovom „Physiological, ultrastructural and proteomic responses of tobacco seedlings exposed to silver nanoparticles and silver nitrate, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox. Na istom kongresu sudjelovala je i doktorandica Renata Biba s posterskim priopćenjem „Silver nanoparticles affect germination and photosynthesis in tobacco“, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.

 

Od 10.–13.09.2017. Izvanredna profesorica dr. sc. Mirta Tkalec sudjelovala je na kongresu „53rd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX)“ održanim u Bratislavi, Slovačka  s posterskim priopćenjem „Impact of silver nanoparticles on photosynthesis in tobacco plants“, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.

 

Od 24.–29.09.2017. docentica dr. sc. Petra Peharec Štefanić sudjelovala je na kongresu „13th Multinational Congress on Microscopy“ održanim u Rovinju, Hrvatska  s posterskim priopćenjem „Ultrastructural changes in tobacco cells induced by differently coated silver nanoparticles“, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.

 

Od 08.–12.10.2017. doktorandica Renata Biba sudjelovala je na radionici „EuPA School on Practical Proteomics“ (https://www.proteomics-academy.org/practical-proteomics-school) održanoj u Splitu, Hrvatska s posterskim priopćenjem „Silver nanoparticles affect germination and induce oxidative stress in tobacco“, kojim je predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta NanoPhytoTox.