O djelatniku

dr. sc. Hermes Rene Belusca

Zvanje: poslijedoktorand
Lokacija: 419
Mobilni telefon:+385 977 659 381
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://inspirehep.net/author/profile/H.Belusca.Maito.1
Zavod/služba: Zavod za teorijsku fiziku čestica i polja
Godina diplomiranja:2012.
Godina magistriranja:2012.
Godina doktoriranja:2016.