O djelatniku

Hermes Rene Belusca, dr. sc.

Zvanje: poslijedoktorand

Lokacija:
419
Zavod/služba:
Zavod za teorijsku fiziku čestica i polja
Godina diplomiranja:
2012.
Godina magistriranja:
2012.
Godina doktoriranja:
2016.