Diplomski radovi u tijeku

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
4859

Diplomski radovi u tijeku

 

Mentor student/ica Smjer Naslov Datum odobrenja
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Kristian Bagarić PFI Terenska nastava fizike: Newtonov opći zakon gravitacije 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Ivica Smolić Irena Barjašić IST Nasljeđivanje simetrije 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Kristina Beuk PF Metoda najmanjih kvadrata i primjena na problem utočnjavanja kristalne strukture 7.3.2017.

Dr. sc. Ivana Capan

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Ivan Kokanović

Damjan Blažeka IST Transportna svojstva poluvodičkih detektora 7.3.2017.
Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin Zvonimir Boban IST Model diobenog vretena određen momentima sila i silama 7.3.2017.

Dr. sc. Ivana Capan

Suvoditelj: prof. dr. sc. Matko Milin

Tomislav Brodar IST Električki aktivni defekti u 4H-SiC uvedeni zračenjem 7.3.2017.

Dr. sc. Ticijana Ban

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Veža

Danijel Buhin IST Optomehanika hladnih atoma uzrokovana femtosekundnim laserskim zračenjem 7.3.2017.

Dr. sc. Ana Sunčana Smith

Suvoditelj: prof. dr. sc. Denis Sunko

Bruno Buljan IST Modeliranje signala FCS i STED mjerenja difuzije na membrani 7.3.2017.

Dr. sc. Damir Aumiler

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Julio Car IST Stabilizacija optičkog frekventnog češlja 12.4.2016.

Dr. sc. Ticijana Ban

Suvoditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Buljan

Ana Cipriš IST Hlađenje atoma optičkim frekventnim češljem 7.3.2017
Izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić Ivo Duvnjak IST Zakoni očuvanja u međudjelujućim mrežama 7.3.2017.
Izv. prof. dr. sc. Goranka Bilabegović Vedrana Đunđek PFI Istraživanje asteroida primjenom algoritama grupiranja u strojnom učenju 7.3.2017.
Dr. sc. Ana Sušac, v. pred. Darko Fras PF Pokusi iz termodinamike u interaktivnoj nastavi fizike 8.3.2016.

Dr. sc. Vinko Zlatić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Denis Sunko

Petar Fumić IST Kooperativne evolucijske igre na mreži 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Valentina Gačić PFI Opažnje gama zračenja segmentiranim scintilacijskim detektorima 7.3.2017.

Dr. sc. Mile Ivanda

Suvoditelj: doc. dr. sc. Mihael Grbić

Vlatko Gašparić IST Utjecaj prostornog ograničenja fonona na fotoluminescenciju nanostrukturiranog silicija 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Irena Gegić PF Ekonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija 7.3.2017.

Dr. sc. Tihomir Surić

Suvoditelj:

prof. dr. sc. Mirko Planinić

Dragan Gomerčić PF Modeli emisije visokoenergetskih gama-zraka u relativističkim mlazovima aktivnih galaktičkih jezgara 08.12.2009.

Dr. sc. Nazif Demoli

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Victor Grahek PFI Analiza modova titranja tijela gitare metodom vremenski usrednjene digitalne holografije 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Mario Novak Bruno Gudac IST Utjecaj hidrostatskog tlaka na električna transportna svojstva monokristala topoloških izolatora 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Filip Husain PFI Upotreba Raspberry Pi računala u dizajnu demonstracijskih pokusa 4.10.2016.

Dr. sc. Antonio Šiber

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Pavin

Marko Hutinski PFI Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici 12.3.2013.

Dr. sc. Nataša Vujičić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Ivo Batistić

Valentino Jadriško IST Optička svojstva dihalkogenida prijelaznih metala 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Danko Radić Josip Jakovac PF Računalno komponiranje i glazbene varijacije generirane kaotičnim preslikavanjem 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Iva Jarec PFI Matematičko modeliranje raspodjela veličina čestica određenih visoko-razlučivom transmisijskom elektronskom mkroskopijom 9.9.2014
Prof. dr. sc. Nenad Pavin Ivan Jelenić IST Teorija gubitka kromosoma u stanicama različite ploidije 8.11.2016.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Natalija Karlović PF Istraživanje utjecaja dinamike molekularnih motora pri osciliaciji jezgre 11.3.2014.

Dr. sc. Damir Aumiler

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Domagoj Kovačić IST Stvaranje superkontinuuma u nelinearnom optičkom vlaknu 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Ivan Kvastek PFI Implementacije bazičnih algebarskih rutina u jezicima visoke razine 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Damir Veža Domagoj Lučić PF Međunarodni sustav jedinica i uloga metrologije u njegovom razvoju 12.4.2016.

Dr. sc. Fabio Franchini

Suvoditelj: prof. dr. sc. Denis Sunko

Vanja Marić IST Ublažavanje bitnog singulariteta entropije zapetljanosti 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Marko Martinčić PFI Multimedijalni elementi u nastavi fizike: specijalna relativnost 11.3.2014.
Dr. sc. Mladen Prester Iva Matković PFT Vremenska relaksacija AC susceptibilnosti kao metode za istraživanje dinamike defekata u željezu i čelicima 4.10.2016
Izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić Matija Medvidović IST Analiza faznih prijelaza u kompleksnim mrežama 7.3.2017.
Izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić Nenad Mijić PF Rješavanje problema u elektrostatici heterogenim metodama 7.3.2017.
Dr. sc. Mario Stipčević Davor Milevoj DIF-TH Utjecaj gama zraka na detektor fotona 10.09.2013
Prof. dr. sc. Miroslav Požek Ana Najev IST Nova elektronska uređenja u kupratnim supravodičima 7.3.2017.
Prof. dr. sc. Matko Milin Deni Nurkić IST Nuklearne reakcije 10B+12C i građe lakih atomskih jezgara 7.3.2017.

Dr. sc. Blaženka Melić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Denis Sunko

Anđelo Percan IST Higgsov mehanizam u standardnom modelu i izvan njega 8.3.2016.

Dr. sc. Vibor Jelić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Mario Petričević IST Istraživanje epohe reionizacije svemira pomoću pozadinskog zračenja svemira u mikrovalnom području 8.11.2016.

Dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić

Dora Plavčić PFK Identifikacija i molekularno mapiranje modernih slikarskih materijala pomoću MeV SIMS metode s primjenom u forenzici 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Vesna Podgajski PF Terenska nastava fizike 8.3.2016.

Prof. dr. sc. Damir Veža

Eva Poljak PF Termionski efekt i njegove primjene 7.3.2017.

Dr. sc. Neven Soić

Suvoditelj: prof.  dr. sc. Matko Milin

Romana Popočovski IST Nuklearne reakcije izazvane 7Li na lakim jezgrama 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Ivana Putnik PFI Terenska nastava fizike: Interaktivno učenje 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Goran Radonić PFI Prirodni nuklearni reaktori 10.3.2015.

Dr. sc. Mirta Herak

Suvoditelj: dr.sc. Maja Planinić, v. pred.

Željko Rapljenović PFT Antiferomagnetski uređeno stanje u sustavu spinskih tetramera SeCuO3 8.11.2016.

Dr. sc. Milko Jakšić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Ivana Retkovac Šešelja IST Detekcija teških iona pomoću emisije sekundarnih elektrona 7.3.2017.

Dr. sc. Dinko Ferenček

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Matej Roguljić IST Razvoj algoritma za identifikaciju hadronskih mlazova nastalih raspadom ultrarelativističkih Higgsovih bozona u dva b kvarka 7.3.2017.
Prof. dr. sc. Damir Veža Petar Sičanica PF Primjena niskotlačnog izboja za električnu propulziju svemirskih brodova 7.3.2017.

Dr. sc. Ivan Balog

Suvoditelj: dr. sc. Maja Planinić, v. pred.

Luka Sinković PF Osnovno stanje neuređenog sustava 7.3.2017.

Dr. sc. Vito Despoja

suvoditelj: dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Krešimir Matija Stamać PFT Istraživanje površinskih elektronskih stanja na površini srebra (Ag-III) upotrebom AB INITIO metode 11.10.2011.
Prof. dr. sc. Vladimir Paar Tomislav Starčić PMF Prostor i vrijeme teorije relativnosti u školskoj nastavi 14.9.2010.
Prof. dr. sc. Damir Veža Ivan Šimunjak PF Fabry-Perot interferometar 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Marija Turković IST Oscilacije kinetohora u metafazi 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Lucija Tustanić PFI Demonstracijski pokusi u nastavi fizike: Tlak 7.3.2017.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Dora Unetić PF Demonstracijski pokusi u nastavi fizike: Uvod u elektricitet 7.3.2017.

Dr. sc. Tomislav Vuletić

Suvoditelj: dr. sc. Maja Planinić, v. pred.

Luka Vanjur PFT Nanopore 8.11.2016.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Jurica Vratarić PF Interaktivni e-udžbenik - primjer kristalnih sustava 13.10.2015.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Tomislav Vujević PF Demonstracijski pokusi u nastavi fizike: Harmonički oscilator 7.3.2017.

Dr. sc. Tonči Tadić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Marin Vukšić IST Analiza čestica fuzijske prašine 7.3.2017.