Poslijediplomski studij

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
135989

Zagreb, 25. srpnja  2017.

          O B A V I J E S T 

TENA DUBČEK  održati će  znanstveni kolokvij ( doktorski seminar) iz Atomske i molekularne fizike pod naslovom

Synthetic magnetism in quantum gases and photonic lattices
( Sintetski magnetizam u kvantnim plinovima i fotoničkim rešetkama )

  
Seminar će se održati u ponedjeljak, 4. rujna 2017. godine, u 9:00  sati, u predavaoni  F-201 (seminar) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb.
 
Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Atomska i molekularna fizika da prisustvuju seminaru, ako   nisu spriječeni.

Voditelj smjera :                            

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r. 
 

Široki spektar intrigantnih fenomena u modernoj fizici, poput kvantnog Hallovog i Bohm-Aharonovog efekta, baždarne invarijantnosti ili topoloških stanja, svoje korijene vuče iz vezanja električnog naboja i magnetskog polja. Potraga za novim stanjima, međutim, često je usporena i ograničena zbog teške ekperimentalne dostupnosti ekstremnih uvjeta (visoka magnetska polja, niska temperatura itd.) ili nemogućnosti da se klasičnim računalima simuliraju višečestični kvantni sustavi. Kao obećavajuće rješenje, zbog mogućnosti veće eksperimentalne kontrole, preciznog dizajna i prilagodljivosti, nameću se sustavi ultrahladnih atomskih plinova i fotonički sustavi. Pritom, dodatni uvjet postaje i dostupnost sintetskog magnetskog/baždarnog polja za neutralne atome ili fotone u danome sustavu. 

    U tom kontekstu, dvostruki je doprinos ovoga rada. Kao prvo, istražuju se mogućnosti za traženu realizaciju i otkrivanje novih topoloških stanja u sustavima ultrahladnih atoma: Weylov poluvodič i necjelobrojna statistika. Proširivanjem eksperimentalno dostupnih metoda za stvaranje sintetskih magnetskih polja predlaže se realizacija Weylovih točaka (sintetskih magnetskih monopola) u 3D optičkoj rešetci, te diskutiraju proizlazeće značajke kao što su topološki zastićena površinska stanja na Fermijevim lukovima. Proučavanjem realizacije i detekcije necjelobrojnog kvantnog Hallovog efekta u okviru ultrahladnog plina, ukazuje se na posebnost raspodjele impulsa i korelacija u višečestičnom sustavu s anyonskom (necjelobrojnom) statistikom. Kao drugo, predlažu se nove metode za uvođenje sintetskog magnetizma za ultrahladne atome, te za fotoničke rešetke. Povlačenjem paralele između ovih dvaju sustava, pokazuje se da tzv. rešetkom potpomognutim tuneliranjem može uvesti sintetsko magnetsko polje u 1D i 2D fotoničkoj rešetci, s potpisom konične difrakcije.  Konačno, postavlja se pitanje sintetskog magnetizma u klasičnim atomskim plinovima, te donosi rješenje u obliku sintetičke Lorentzove sile koja proizlazi iz tlaka zračenja.
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti

 

Rezervacije predavaonica

On-line rezervacije predavaonica 


POVEZNICE