Poslijediplomski specijalistički studiji

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Poslijediplomski specijalistički studiji

U okviru PMF-a izvodi se Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike (Obavijesti o studiju).

 

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima PMF-a

 

N A T J E Č A J

za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Više....