Simpoziji studenata doktorskih studija PMF-a

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

2016. godine zaokružile su se dvije značajne obljetnice: 140 godina organiziranog znanstvenog i nastavnog rada iz prirodoslovlja i matematke na Sveučilištu u Zagrebu, te 70 godina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Povodom ovih jubileja, Prirodoslovno-matematički fakultet organizirao je prvi Simpozij studenata doktorskih studija. 

SIMPOZIJ STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA PMF-a 2016.

SIMPOZIJ STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA PMF-a 2018.


Repozitorij