Raspored sjednica

Broj posjeta:
38166

SJEDNICE

SJEDNICE SENATA, VIJEĆA PRIRODOSLOVNOG PODRUČJA, FAKULTETSKOG VIJEĆA I FAKULTETSKOG KOLEGIJA U 351. AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.