Biologija

Biologija je temeljna prirodna znanost koja proučava živi svijet. Obuhvaća sva područja života, od molekularne razine i genetike preko fizioloških procesa i ponašanja jedinke do složenih interakcija unutar ekosustava. Cilj je biološke misli raščlaniti i objasniti odnose unutar svih oblika života i između njih. Iako su podijeljeni na mnoge discipline, svi biolozi ipak imaju nešto zajedničko: proučavaju život! Na Biološkom odsjeku provode se znanstvena istraživanja na mnogim znanstvenim projektima. Istražuje se raznolikost živog svijeta na molekularnoj i staničnoj razini (genetika, imunologija, virologija). Proučavaju se oblici organizama od bakterija, algi i gljiva do biljaka i životinja. Intenzivna su ekološka istraživanja biljnog i životinjskog svijeta koja uključuju terenski i laboratorijski rad, a spoznaje se primjenjuju u zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti.

Uz studente i zaposlenike, na Virtualnom štandu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta imat ćete priliku popričati s našim bivšim studentima i studenticama, koji su nakon završenog fakulteta posao i karijeru pronašli na raznolikim radnim mjestima!

Udruga studenata biologije - BIUS