Geofizika

 

Geofizika je jedna od prirodoslovnih disciplina čiji je predmet izučavanja – planet Zemlja. Bavi se proučavanjem fizikalnih procesa u Zemljinoj atmosferi, oceanima i u njezinoj unutrašnjosti kako bi ih razumjeli, ali i iskoristili, odnosno odgovorili na pitanja kako i zašto. Geofizički odsjek PMF-a jedini u Hrvatskoj pruža (visoko) obrazovanje u području geofizike, odnosno seizmologije, fizike čvrste Zemlje, meteorologije, fizičke oceanografije, geomagnetizma i aeronomije.

Na studijima geofizike p(r)oučavaju se procesi u atmosferi, oceanima i čvrstoj Zemlji te njihov utjecaj na okoliš i društvo. Rad u malim skupinama (posebno na višim godinama studiranja) ili samostalno, rješavanje problema analitičkim pristupom, (računalno) programiranje, prezentacija vlastitih postignuća — zbog takvog pristupa geofizičar je uspješan i izvan struke za koju se školovao.

Studije geofizike potiče studente da se okušaju u istraživanju već tijekom studija — u sklopu znanstvenih i stručnih projekata koji se provode na odsjeku (i u suradnji s drugim ustanovama). Uključujemo naše studente u popularizacijske aktivnosti kako bi razvili komunikacijske vještine i utvrdili svoje znanje.

 

 

 

Poveznice

Postani geofizičar

 

Provjeri znanje