Geografija

 

 

 

 


Geografija je znanost koja opisuje i tumači geoprostorni sklop, a cilj joj je objasniti zakonitosti u prostornim odnosima. U središtu je njezina zanimanja objašnjenje nastanka, izgleda i značenja dvaju temeljnih prostornih sustava: ekološkog, koji povezuje čovjeka i okoliš, i prostornoga, koji povezuje regiju s drugim regijama, preko interakcije i procesa između njih. 
Geografi su vrlo radoznali o svijetu koji ih okružuje. Istražuju razloge zašto se i gdje pojavljuju različite društvene i prirodne pojave te njihov složeni međuodnos. Od posebnog su interesa istraživanja: urbanog i ruralnog razvoja, kulturnih pejzaža i prostornih identiteta, prostornog i regionalnog planiranja, promjena okoliša, percepcije prostora i imaginativne geografije te demogeografska, geomorfološka, geoekološka, klimatološka, hidrogeografska i mnoga druga istraživanja.

Ciljevi suvremene geografije su pronalaženje zakonitosti u prostornim odnosima na Zemljinoj površini i predviđanje procesa kako bi se riješili aktualni problemi stanovništva.  Posebnost studiranja geografije su terenske nastave, putovanja, studentske razmjene i druženja geografa; koje Odsjek i Klub studenata geografije marljivo organiziraju.

Od akademske godine 2005./2006., u skladu s bolonjskim procesom, pokrenuti su preddiplomski i diplomski studiji s većim brojem programa. Svrha je preko naglašene specijalizacije studentima pružiti odgovarajuća znanja i sposobnosti.

 

 

Poveznice

  Geografski odsjek

  Hrvatsko geografsko društvo

  Klub studenata geografije

  Geografija.hr

  Geografski ponedjeljak

Klub studenta geografije