Matematika

 

Matematika je izrasla iz potreba svakodnevnog života ljudi staroegipatske kulture u 20. stoljeću pr. Krista koje su potaknule promišljanja o odnosima veličina i prostornim oblicima. Danas je kraljicu znanosti sa snažnim i brzim razvojem, iznimno širokim i složenim područjem istraživanja i primjena, te velikim brojem znanstvenika i stručnjaka. Njezina se važnost u suvremenom društvu odražava i u činjenici da je, uz materinski jezik, ona najzastupljeniji nastavni predmet u gotovo svim školama na svijetu. U društvu utemeljenom na informacijama i tehnologiji potrebno je kritički misliti o složenim temama, tumačiti dostupne informacije, analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke u svakidašnjemu životu, rješavati različite probleme, učinkovito primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i mišljenja.

Budući da matematika izučava kvantitativne odnose, strukturu, oblike i prostor, pravilnosti i zakonitosti, analizira slučajne pojave, promatra i opisuje promjene u različitim kontekstima te daje precizan simbolički jezik i sustav za opisivanje, prikazivanje, analizu, propitivanje, tumačenje i posredovanje ideja, studij matematike omogućuje stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, načina mišljenja i stajališta nužnih za uspješno i korisno sudjelovanje u takvom društvu.