Obavijesti

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Obavijesti

KONZULTACIJE

PONEDJELJAK

9,00 – 10,00 sati

ČETVRTAK

10,00 – 11,00 sati

11. 09. 2017.

14. 09. 2017.

18. 09. 2017.

25. 09. 2017.

28. 09. 2017.

Dvorana “Martinovka”, kabinet br. 8

Predmetni nastavnici:

Ksenija Fučkar Reichel, viši predavač

Jure Vulić,  viši predavač

Autor: Admin 2 dekanat