Obavijesti

KONZULTACIJE

 

PONEDJELJAK

9,00 – 10,00 sati

ČETVRTAK

10,00 – 11,00 sati

18. 06. 2018.

21. 06. 2018.

02. 07. 2018.

05. 07. 2018.

09. 07. 2018.

12. 07. 2018.

 

Dvorana “Martinovka”, kabinet br. 8

 

 

 

Predmetni nastavnici:

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., prof.

Jure Vulić,  v. pred., prof.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti