Obavijesti

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

KONZULTACIJE

 

PONEDJELJAK

10,00 – 11,00 sati

ČETVRTAK

10,00 – 11,00 sati

10. 09. 2018.

13. 09. 2018.

17. 09. 2018.

20. 09. 2018.

24. 09. 2018.

27. 09. 2018.

 

Dvorana “Martinovka”, kabinet br. 8

 

 

 

Predmetni nastavnici:

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., prof.

Jure Vulić,  v. pred., prof.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti