Obavijesti

KONZULTACIJE

PONEDJELJAK

10,00 – 11,00 sati

ČETVRTAK

10,00 – 11,00 sati

28. 01. 2019.

31. 01. 2019.

04. 02. 2019.

07. 02. 2019.

11. 02. 2019.

14. 08. 2019.

18. 02. 2019.

21. 02. 2019.

 

Dvorana “Martinovka”, kabinet br. 8

 

 

 

Predmetni nastavnici:

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., prof.

Jure Vulić,  v. pred., prof.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti