Obavijesti

Poštovani doktorandi,


obavještavamo vas kako je rok za prijavu aktivnog sudjelovanja na Simpoziju studenata doktorskih studija produžen do 15. ožujka 2021. godine (uključujući i taj dan). Podsjećamo kako se prijave sastoje od ispunjavanja odgovarajućih Google Forms obrazaca i slanja sažetaka na mail: phdss@pmf.hr. Predložak za sažetke nalazi se u Repozitoriju na dnu ove stranice. 

Ukoliko imate nekih pitanja, slobodno se javite na mail: phdss@pmf.hr.

Autor: Zuzana Redžović
Prof. dr. sc. Josip Tambača

Prof. dr. sc. Josip Tambača jedan je od svjetskih eksperata za matematičko modeliranje u biomedicini te redoviti profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je godišnje državne nagradom za znanost 2019. godine za znanstveno postignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, za šest radova objavljenih 2019. godine u vrhunskim međunarodnim znanstvenim časopisima. U radovima su rigorozno izvedeni nižedimenzionalni modeli koji opisuju ponašanje elastičnih tijela polazeći iz jednadžbi trodimenzionalnog elastičnog tijela, uz interakciju dvije elastične strukture različitih debljina te uz specifičnosti kao što su poroelastičnost i biorazgradivost materijala. Osnovne primjene ovih rezultata su u biomedicini, poput modela stenta s pomacima u sve tri dimenzije baziranog na jednodimenzionalnom modelu zakrivljenog elastičnog štapa ili modela i simulacija toka krvi kroz elastične žile. U ovim radovima su predložene i numeričke metode za postavljene modele te prikazani rezultati simulacija, uključujući i primjenu na četiri vrste komercijalnih stentova. Uže područje znanstvenog rada mu je teorija elastičnosti, posebno matematičko opravdanje i izvod nižedimenzionalnih modela, te modeliranje i svojstva interakcije elastičnih tijela s fluidom. Trenutno se bavi optimalnim dizajnom stentova, u području u kojem se povezuju modeliranje, simulacije i optimizacija. Dobitnik je i državne nagrade za znanost za znanstvene novake za 2001. godinu. Objavio je preko 50 znanstvenih radova te je voditelj i suradnik na brojnim znanstvenim projektima. Gostovao je u popularnoznanstvenim emisijama Treći element i Prometej, te je bio voditelj radionice Matematičko modeliranje iz područja primijenjene matematike i statistike u XV. gimnaziji u Zagrebu. Održao je brojna popularna predavanja, posebno za srednjoškolce.

Autor: Marija Čuić
Prof. dr. sc. Marijan Herak

Prof. dr. sc. Marijan Herak je ugledni hrvatski seizmolog i redoviti profesor u trajnom zvanju na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je fiziku-geofiziku 1981., a magistrirao je 1985. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 1991. na Sveučilištu u Zagrebu. Znanstveno se usavršavao u Njemačkoj, Italiji, SAD-u i Kini. U svojem znanstvenom radu bavi se brojnim aspektima seizmologije, pri čemu se posebno ističu studije seizmičnosti Hrvatske, istraživanje svojstava Zemljine unutrašnjosti, površinskih valova, kvantifikacija potresa, povijesna seizmologija, statistika potresa te radovi vezani za procjenu seizmičke opasnosti i ugroženosti. Objavio je 83 rada u časopisima s međunarodnom recenzijom (Wos, Scopus, CC) i više desetaka drugih radova, te studija i elaborata. Radovi su mu prema Google Scholar citirani više od 2000 puta uz h-indeks 27. Također je autor računalnih programa za raznovrsne analize seizmoloških podataka i glavni autor Hrvatske karte potresne opasnosti. Organizirao je niz međunarodnih skupova i radionica te sudjelovao u više od 20 međunarodnih i domaćih istraživačkih projekata (u oko polovice njih u ulozi glavnog istraživača ili vođe hrvatskog tima). Profesor se istaknuo u akademskoj zajednici obnašajući dužnosti pročelnika odsjeka i prodekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za međunarodnu suradnju u dva mandata te je obnašao i dužnost predsjednika sveučilišnog Vijeća prirodoslovnog područja. Bio je predsjednik Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), kao i glavni urednik časopisa Geofizika. M. Herak hrvatski je predstavnik u Europskoj seizmološkoj komisiji i član suradnik HAZU-a. 2016. godine dodijeljena mu je nagrada ‘Andrija Mohorovičić’ Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Marija Čuić
Prof. dr. sc. Vernesa Smolčić

Prof. dr. sc. Vernesa Smolčić je svjetski priznata astrofizičarka te redovita profesorica na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se usavršavala u SAD-u, Njemačkoj i Australiji, a nakon devet godina rada i usavršavanja na najboljim sveučilištima u svijetu, vratila u Hrvatsku. Fokus njezinih istraživanja su stvaranje i razvoj galaksija, proučava aktivne galakičke jezgre, radiogalaksije te izvangalaktičko stvaranje zvijezda. Članica je brojnih međunarodnih kolaboracija, a u nekima od njih obnaša voditeljske funkcije, kao u Cosmic Evolution Survey (COSMOS) te The Ultimate XMM Extragalactic Survey. Između ostalog, koordinatorica je aktivnosti PMF-a vezanih uz Europsku svemirsku agenciju i članica Referentne skupine za Svemir (MZO). Objavila je preko 140 znanstvenih radova, a za svoj je rad primila brojne nagrade, kao što su Ernst Patzer Award, Zagrepčanka godine 2014., Priznanje Fakultetskog Vijeća PMF-a za značajno znanstveno postignuće i doprinos ugledu PMF-a, COSMO znanstvenica godine 2015., Državna nagrada za znanost za 2017. godinu, Nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH za 2019. godinu za područje matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, te je uvrštena u najuspješnije ljude generacije 2013. od Forbes magazina. Uz prestižni ERC Starting grant za projekt “Istraživanje rasta zvjezdane mase i mase supermasivnih crnih rupa u galaksijama kroz kozmičko vrijeme: Utiranje puta za sljedeću generaciju pregleda neba”, vodila je brojne znanstvene projekte. Profesorica je vrlo aktivna u popularizaciji znanosti te vodi projekt nazvan Astroučionica, web platformu koja je namijenjena za popularizaciju astronomije. Astroučionica je nastala tijekom provedbe ERC projekta 2018. godine te je od tada nastavila rasti. Također, ambasadorica je kampanje „Duboko iznad svih“ prirodne mineralne vode Jana.

Autor: Marija Čuić

Ponosni smo što možemo najaviti ovogodišnje pozvane predavače koji će održati predavanje o svojem znanstvenom putu,  problemima s kojima su se susreli, ali i prilikama koje su im se kao znanstvenicima pružile:

Prof. dr. sc. Marijan Herak
Prof. dr. sc. Vernesa Smolčič
Prof. dr. sc. Josip Tambača 
Prof. dr. sc. Iva Tolić

Veselimo se Vašem dolasku!

Autor: Marija Čuić

Otvaraju se prijave za Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a 2021.!

Slijede upute za aktivne i pasivne sudionike.

 

AKTIVNI SUDIONICI

Aktivni sudionici mogu biti svi studenti doktorskih studija PMF-a i srodnih studija (neovisno o godini studija), koji će na Simpoziju predstaviti rezultate svojih istraživanja vezanim uz izradu disertacije.

 

1.      Prijava sudjelovanja

Kako biste uspješno prijavili svoje sudjelovanje na Simpoziju, trebate ispuniti Obrazac za prijavu sudjelovanja putem Google Forms-a koji se nalazi ovdje

Sudjelovanje je moguće putem:

  1. usmenog izlaganja
  2. posterskog priopćenja
  3. mikro-izlaganja i posterskog priopćenja.

U obrascu za prijavu sudjelovanja sudionici se mogu odlučiti za tip izlaganja koji preferiraju, a prilikom potvrde o prihvaćanju prijave bit će obaviješteni o tipu predavanja koji će imati. Zbog vremenskog ograničenja Simpozija, moguće je da neće svi prihvaćeni sudionici moći izlagati na onaj način koji su odabrali.

Standardno usmeno izlaganje traje 10 minuta (8 min uz još 2 minute za diskusiju). Mikro-izlaganje traje 5 minuta (3 min uz još 2 minute za diskusiju). Doktorandi koji se odluče za mikro-izlaganje, obavezni su pripremiti i poster. Doktorandi koji izlažu putem posterskog priopćenja trebaju pripremiti poster dimenzija 100 cm x 80 cm (pri čemu je 100 cm visina, a 80 centimetara širina, tj. poster je vertikalno usmjeren).

Službeni jezici Simpozija su engleski i hrvatski. Studenti koji se odluče za sudjelovanje putem usmenih izlaganja i mikro-prezentacija mogu izabrati hoće li svoje izlaganje održati na engleskom ili hrvatskom jeziku. U oba slučaja tekst na prezentacijama mora biti na engleskom jeziku. Također, tekst na posterima mora biti na engleskom jeziku.

Budući da će programske sekcije sadržavati predavanja iz svih studijskih programa PMF-a, doktorandi trebaju osmisliti izlaganja na atraktivan način razumljiv široj (znanstvenoj) zajednici.

 

2.      Prijava sažetka

Uz ispunjavanje Obrasca za prijavu sudjelovanja, potrebno je poslati i sažetak predavanja prema predlošku koji se nalazi uz ove upute. Naziv dokumenta treba sadržavati ime i prezime osobe koja izlaže te područje istraživanja, u obliku "Prezime_Ime_Studij" (npr. "Prezime_Ime_Matematika"). Svoje sažetke šaljete kao Microsoft Office Word dokument na e‐mail adresu: phdss@pmf.hr.

Molimo autore da se prilikom pisanja sažetka pridržavaju tehničkih uputa i obvezno koriste priloženi predložak. Sažeci koji nisu pisani prema priloženom predlošku, bit će automatski vraćeni autorima.

Važno: sažetak trebate napisati na hrvatskom i engleskom jeziku

 

Rok za prijavu sudjelovanja i slanje sažetaka je 28. veljače 2021. godine.

 

 

PASIVNI SUDIONICI

Pasivni sudionici mogu biti svi zainteresirani za slušanje Simpozija, posebno studenti svih razina preddiplomskih i diplomskih studija.

 

Prijava sudjelovanja

Kako biste na Simpoziju sudjelovali kao slušači, trebate ispuniti Obrazac za prijavu sudjelovanja bez izlaganja putem Google Forms-a koji se nalazi ovdje.

 

Rok za prijavu sudjelovanja putem slušanja je 31. ožujka 2021. godine.

 

Za sva pitanja slobodno se javite na e-mail: phdss@pmf.hr.

Autor: Petra Lazić

Prijave za sudjelovanje na Simpoziju otvaraju se 1. veljače 2021. godine. Osim studenata doktorskih studija koji će predstaviti svoje rezultate istraživanja, na Simpozij se mogu prijaviti i slušatelji, tj. pasivni sudionici. Rok za prijavu i slanje sažetaka je 28. veljače 2021. godine.

Tko se može prijaviti? 

Na Simpoziju mogu sudjelovati svi studenti doktorskih studija PMF-a i srodnih studija (neovisno o godini studija), s rezultatima svojih istraživanja vezanim uz izradu disertacije. Ostale pozivamo da se prijave kao pasivni slušači, posebno studente svih razina studija.

Na koji način možete sudjelovati? 

Sudjelovanje je moguće putem usmenog izlaganja, mikro-izlaganja i posterskog priopćenja, ili kao pasivni sudionici. Standardno usmeno izlaganje traje 8 minuta uz još 2 minute za diskusiju. Mikro-izlaganje traje 3 minute uz još 2 minute za diskusiju i ima za cilj prikazati najvažnije aspekte istraživanja. Tijekom mikro-izlaganja dozvoljeno je (i preporučeno) korištenje računalne prezentacije s jednim slajdom. Doktorandi koji se odluče za mikro-izlaganje, obavezni su pripremiti i poster. Doktorandi koji izlažu putem posterskog priopćenja trebaju pripremiti poster dimenzija 100 cm x 80 cm (pri čemu je 100 cm visina, a 80 centimetara širina, tj. poster je vertikalno usmjeren).

Budući da će programske sekcije sadržavati predavanja iz svih studijskih programa PMF-a, doktorandi trebaju osmisliti izlaganja na atraktivan način razumljiv široj (znanstvenoj) zajednici.

Autor: Marija Čuić
Termin održavanja Simpozija

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira po peti put Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a. Zbog izvanredne situacije uzrokovane pojavom koronavirusa, Simpozij će se ove godine održati kroz dva dana, u nešto kasnijem, proljetnom terminu: od subote 24. do nedjelje 25. travnja 2021. godine. Također, ovisno o epidemiološkoj situaciji u vrijeme odvijanja simpozija, Simpozij će se održati na jedan od sljedeća tri načina: kontaktno, po nekoj vrsti hibridnog modela (dio sudionika online, a dio na fakultetu) ili u potpunosti online.

Sudjelovanje na Simpoziju može se, sukladno odluci nadležnih vijeća doktorskih studija, vrednovati dodjelom ECTS bodova.

Radujemo se ponovnom druženju, razmjeni znanstvenih ideja u konstruktivnoj atmosferi i dogovaranju novih suradnji!

Znanstveni odbor Simpozija:
izv. prof. dr. sc. M. Đaković, prodekanica za znanost i doktorske studije, prof. dr. sc. D. Bucković, izv. prof. dr. sc. P. Korać, izv. prof. dr. sc. A. Lukić, prof. dr. sc. E. Marušić-Paloka, prof. dr. sc. P. Novak, doc. dr. sc. K. Pikelj, prof. dr. sc. V. Smolčić

Organizacijski odbor Simpozija:
D. Barišić, V. Butorac, M. Čuić, K. Kajan, P. Lazić, A. Močević, J. Pelikan, Z. Redžović, P. Schneider

Autor: Petra Lazić

Repozitorij