Međunarodna suradnja i mobilnost

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Međunarodna suradnja Fakulteta

Međunarodna suradnja Fakulteta odvija se u okviru međusveučilišne suradnje, zajedničkih međunarodnih projekata te izravnim kontaktima nastavnika s inozemnim sveučilištima i istraživačkim ustanovama Europe i svijeta. Osim razmjene nastavnika (gosti-predavači na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini), nastavlja se i mobilnost studenata - kako naših studenata na inozemnim sveučilištima, tako i stranih studenata na PMF-u putem različitih stipendija, programa i projekata.

 

MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST DJELATNIKA I STUDENATA PMF-a  AKADEMSKE GODINE 2014./2015.

Tijekom akademske godine 2014./2015. godine potpisano je nekoliko novih bilateralnih i multilateralnih ugovora o suradnji, a u tijeku je i provedba nekoliko ranije ugovorenih multilateralnih projekata (npr. FP7, COST, NATO, itd). U tijeku su bili i pregovori oko potpisivanja prvih odobrenih HORIZON 2020 projekata.

Nastavnici i studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta tijekom akad. godine 2014./2015. imali su aktivnu međunarodnu suradnju. Podaci o sudjelovanju nastavnika i studenata na inozemnim sveučilištima prikazani su tablici.