Znanstveni rad

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Znanstvena djelatnost

Znanstvena istraživanja odvijaju se unutar područja Prirodnih znanosti (polja: Matematika, Fizika, Geologija, Kemija, Biologija, Geofizika i Interdisciplinarne prirodne znanosti) te interdisciplinarnih područja znanosti (Geografija), a čine oko 20% ukupne znanstvene produkcije Sveučilišta u Zagrebu. Kao pokazatelj uspješne znanstvene djelatnosti PMF-a treba istaknuti veliki broj znanstvenih radova u vodećim znanstvenim časopisima, kao i postojanje značajnog broja istraživačkih projekata financiranih iz nacionalnih izvora, suradnje s industrijom i institutima, kao i iz međunarodnih izvora. Jedan od temeljnih ciljeva PMF-a je daljnje unapređenje kvalitete znanstvenih istraživanja. Znanstvena produktivnost i istraživački uspjesi se redovito prate i izvješćuju.

Godišnje izvješće o nastavnom i znanstvenom radu na PMF-u akad. god. 2014./2015.