Digitalni repozitorij PMF-a

 

Stari repozitorij DIGRE (Digitalni Repozitorij) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je institucijski repozitorij koji okuplja ocjenske radove nastale na PMF-u te znanstveno istraživačke radove čiji su autori djelatnici Fakulteta.

Dio radova u repozitoriju je u otvorenom pristupu (dostupno javno i besplatno, nije potreban korisnički račun), a dio je dostupan samo studentima i djelatnicima PMF-a uz autorizaciju AAI@EduHR identitetom ovisno o željama autora i autorskim pravima vezanim za radove.

U novi repozitorij DABAR unose se završni, diplomski i doktorski radovi.