PMF Naslovnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

U rujnu 2016. objavljen je treći rad ove godine u časopisu Nature Communications u kojem su bitnu ulogu imali djelatnici Fizičkog odsjeka. U radu su Damjan Pelc, Marija Vučković i Miroslav Požek u suradnji s kolegama iz Dresdena objavili otkriće nematske nabojne faze između prugastog nabojnog uređenja i metalnog stanja u La1.8-xEu0.2SrxCuO4, objasnivši tako proces taljenja nabojnih pruga u kupratima. (D. Pelc et al., Nature Communications 7, 12775 (2016))

Podsjetimo:
U lipnju je Hrvoje Buljan u suradnji sa suradnicima na MIT-u objavio otkriće novog načina pretvaranja električnog u svjetlosni signal korištenjem grafena (I. Kaminer et al., Nature Communications 7, 11880 (2016))

U siječnju su Maja Novak, Nenad Pavin i Matko Glunčić u suradnji sa suradnicima s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković objavili promijenjenu paradigmu o ravnoteži sila u diobenom vretenu (J. Kajtez et al., Nature Communications 7, 10298 (2016))

Autor: webmaster FO
Profesori PMF-a izabrani za članove...

Redoviti profesori Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, akademik Dario Vretenar (Fizički odsjek) i prof. dr. sc. Goran Muić (Matematički odsjek) potvrđeni su od strane koncila akademije na sastanku 26. 6. 2016. u Cardiffu za nove članove Akademije Europe (Academy of Europe). Velika nam je čast čestitati našim profesorima na ovom iznimnom postignuću.

Autor: webmaster KO

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2016./2017.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJA NATJEČAJA

 

 

               za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, a koji je objavljen na Euraxess portalu dana 14.12.2015. godine te u Večernjem listu, Narodnim novinama i internet stranicama Fakulteta 16.12.2015. godine

 

i

 

za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorand  iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna) ili iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Akrobacije molekulskih kristala – termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“, na određeno vrijeme u trajanju do dvije godine u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, a koji je objavljen na Euraxess portalu od 12.04.2016. godine, te u Narodnim novinama, Večernjem listu i na internet stranicama Fakulteta 13.04.2016. godine.

 Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat

Dr. sc. Morana Dulić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

četvrtak, 06. listopada 2016. godine u 14,00 sati

 

u predavaoni A1, zgrada Kemije, Horvatovac 102 a, Zagreb.

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj knjižnici za fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

Natures in between. Environments in areas of contact among states, economic systems, cultures and religions

Autor: Ivana Erdelez

za izbor

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (znanstvenik-povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (teorijska), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

Geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju Geofizičkog odsjeka PMF-a, prvi i jedini u Hrvatskoj, primljen je 2. veljače 2016. u INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network). To ujedno znači da su geomagnetski podaci koji se prikupljaju na njemu i obrađuju u Geofizičkom zavodu ispunili najviše standarde.

Autor: Iva Dasović

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications (Nat. Commun. 2016, 7, 10298.)

Autor: webmaster KO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO
Autor: Admin 2 dekanat

Brošura PMF-a

Natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne studije 2016./2017.

Događaji na odsjecima

28.
Rujan
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
Rujan
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 222
29.
Rujan
14:00-14:30,
Kemijski odsjek, P1
29.
Rujan
14:30-15:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
Rujan
15:30-16:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
Rujan
15:00-15:30,
Kemijski odsjek, P1
30.
Rujan
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 222


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2015./2016. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod SUNCE OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10.2015. u 00:00 sati do 30.09.2016. u 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE U SUNCE OSIGURANJU d.d.: gđa. Primorac Kristina 6292 772 ili Mirica Balog 6292 771


 


Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu