PMF Naslovnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

U subotu 19. studenog 2016. završila je 21. Smotra Sveučilišta u Zagrebu. Na svečanoj dodjeli priznanja Prirodoslovno-matematički fakultet se okitio s dva: u kategoriji za komunikativnost i susretljivot te za najbolje predstavljanje u kino dvorani za predavanje dr. sc. Matije Bašića s Matematičkog odsjeka. Nagrade su preuzeli dr. sc. Iva Dasović kao glavna koordinatorica PMF-a i doc. dr. sc. Zvonko Iljazović kao koordinator Matematičkog odsjeka PMF-a. Više informacija na mrežnim stranicama Sveučilišta.

 

Autor: Iva Dasović

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJA NATJEČAJA

 

 

 

za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent – doktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na projektu HRZZ-a „Multiferoični i magnetoelektrični sustavi“, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, a koji je objavljen u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, na Euraxess portalu, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskim stranicama Fakulteta dana 06.07.2016. godine, pod točkom broj 3., a u vezi Natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

 

 

                                                                                                                              Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Prirodoslovno-matematički fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na radno mjesto suradnik na projektu  Horizon2020 „Systems medicine approach to chronic inflammatory disease (SYSCID)“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologije, na određeno vrijeme od 5 godina, s punim radnim vremenom, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Dr. sc. Andreja Brigić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

 

utorak, 13. prosinca 2016. godine u 17,00 sati

 

u predavaonici br. BO5, Biološki odsjek PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Autor: Admin 2 dekanat

Tim Sveučilišta u Zagrebu u sastavu Marin Tomić, Mislav Balunović i Domagoj Bradač (svi studenti PMF-a) je osvojio izvrsno drugo mjesto na ACM ICPC Central Europe Regional Contest koji se održao u Zagrebu ovog vikenda. Naš tim je tako i izborio nastup u finalu koje će se održati u SAD-u u svibnju 2017.

http://cerc.hsin.hr/index.php?page=results

Autor: webmaster KO

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Prirodoslovno-matematički fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na radno mjesto suradnik na UKF projektu „Quantum CorES“, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme od 1 godine i 6 mjeseci, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILILŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku - 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku (grupa za metodiku) pri Fizičkom odsjeku - 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja društvenih  znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za  molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

Na konferenciju ESEH 2017. u Zagrebu prijavljeno je preko 160 individualnih priopćenja i 82 sekcije. Programski odbor ESEH-a će do kraja godine evaluirati podneske i obavijestiti o prihvatu.

Autor: Ivana Erdelez

U rujnu 2016. objavljen je treći rad ove godine u časopisu Nature Communications u kojem su bitnu ulogu imali djelatnici Fizičkog odsjeka. U radu su Damjan Pelc, Marija Vučković i Miroslav Požek u suradnji s kolegama iz Dresdena objavili otkriće nematske nabojne faze između prugastog nabojnog uređenja i metalnog stanja u La1.8-xEu0.2SrxCuO4, objasnivši tako proces taljenja nabojnih pruga u kupratima. (D. Pelc et al., Nature Communications 7, 12775 (2016))

Podsjetimo:
U lipnju je Hrvoje Buljan u suradnji sa suradnicima na MIT-u objavio otkriće novog načina pretvaranja električnog u svjetlosni signal korištenjem grafena (I. Kaminer et al., Nature Communications 7, 11880 (2016))

U siječnju su Maja Novak, Nenad Pavin i Matko Glunčić u suradnji sa suradnicima s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković objavili promijenjenu paradigmu o ravnoteži sila u diobenom vretenu (J. Kajtez et al., Nature Communications 7, 10298 (2016))

Autor: webmaster FO
Profesori PMF-a izabrani za članove...

Redoviti profesori Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, akademik Dario Vretenar (Fizički odsjek) i prof. dr. sc. Goran Muić (Matematički odsjek) potvrđeni su od strane koncila akademije na sastanku 26. 6. 2016. u Cardiffu za nove članove Akademije Europe (Academy of Europe). Velika nam je čast čestitati našim profesorima na ovom iznimnom postignuću.

Autor: webmaster KO

Geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju Geofizičkog odsjeka PMF-a, prvi i jedini u Hrvatskoj, primljen je 2. veljače 2016. u INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network). To ujedno znači da su geomagnetski podaci koji se prikupljaju na njemu i obrađuju u Geofizičkom zavodu ispunili najviše standarde.

Autor: Iva Dasović

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications (Nat. Commun. 2016, 7, 10298.)

Autor: webmaster KO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO
Autor: Admin 2 dekanat

Brošura PMF-a

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji na odsjecima

12.
Prosinac
14.
Prosinac
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, 222/II
15.
Prosinac
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
15.
Prosinac
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, 222/II
16.
Prosinac
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 222/II
16.
Prosinac
17:30-19:00,
Kemijski odsjek, A1, A2


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2016./2017. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10.2016. u 00:00 sati do 30.09.2017. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu