PMF Naslovnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) - doktorand i to:

 

 1. za rad na projektu "Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata” iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme,  u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za rad na projektu IP-2014-09-4274 "Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima - struktura i funkcija/svojstvo“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. za rad na projektu IP-2014-09-6972 “Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

Dr. sc. Drago Špoljarić,  nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

četvrtak, 02. lipnja 2016. godine u 10,00 sati

u predavaoni br. A102, zgrada Matematičkog odsjeka, Bijenička c. 30, Zagreb.
 

Autor: Admin 2 dekanat

Dr. sc. Domagoj Vlah,  nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

ponedjeljak, 06. lipnja 2016. godine u 16,00 sati

 

u predavaonici br. 003, zgrada Matematičkog odsjeka, Bijenička c. 30, Zagreb.

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent u Referadi za poslijediplomske studije pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin dekanat

3. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2015./16. je produžen, prijave su moguće do 24.5.2016.

Više na stranicama Sveučilišta !

 

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu I. vrste - diplomirani knjižničar u Središnjoj geološkoj knjižnici pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) - doktorand i to:

 

 1. za rad na projektu "Dirac operators and representation theory" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za rad na projektu "Mathematical modeling and numerical simulations of processes in thin or porous domains" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. za rad na projektu „Multiferoični i magnetoelektrični sustavi“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za rad na projektu „Akrobacije molekulskih kristala - termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. za rad na projektu „Struktura i dinamika egzotičnih femto-sustava (STRUDEF)“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. za rad na projektu Njemačke zaklade za znanost (DFG) „Kinetochore oscillations in mitotic metaphase“, a čiju plaću i dodatke na plaću financira Hrvatska zaklada za znanost, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. za rad na projektu br. IP-2014-09-6400 “Istraživanje razvoja, diferencijacije i evolucije životinja kroz genomiku bazalnih metazoa”, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 8. za rad na projektu br. IP-2014-09-5656 “Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii”, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 9. za rad na projektu financiranom od BBSRC savjeta, broj BB/M020541/1, pod nazivom: “CRISPR Adaptation-the basis for prokaryotic adaptive immunity” iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 10. za rad na projektu “Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa” iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 11. za rad na projektu IP-2014-09-7367 "Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent u Referadi za studije pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U

CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

 

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2016./2017.

 

Pročitaj više...

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

1.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
2.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana geometrija i topologija i grana matematička logika i računarstvo, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za topologiju pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
3.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;   
4.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
5.    u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
 

Autor: Admin 2 dekanat
Autor: Admin 2 dekanat

Vijeće Fizičkog odsjeka razmotrilo je dokumente vezane uz cjelovitu kurikularnu reformu. Zaključci (PDF) su prosljeđeni kao prilog stručnoj raspravi o cjelovitoj kurikularnoj reformi.

Autor: Tamara Nikšić

Geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju Geofizičkog odsjeka PMF-a, prvi i jedini u Hrvatskoj, primljen je 2. veljače 2016. u INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network). To ujedno znači da su geomagnetski podaci koji se prikupljaju na njemu i obrađuju u Geofizičkom zavodu ispunili najviše standarde.

Autor: Iva Dasović

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications (Nat. Commun. 2016, 7, 10298.)

Autor: webmaster KO

Nakon više od pola stoljeća, u CERN (Europski centar za nuklearna istraživanja) kod Ženeve bit će isporučeni prvi uređaji napravljeni u Hrvatskoj. Naime, za potrebe eksperimenta ALICE u CERN-u kompanija PicoLogic razvila je pikoampermetar, uređaj za mjerenje malih struja. Glavni istraživač s PMF-a na ovom projektu je prof. dr. sc. Mirko Planinić s Fizičkog odsjeka PMF-a.
Planinić je kompaniju PicoLogic osnovao zajedno s Marinkom Kovačićem, mladim asistentom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu.
Više informacija...

 

Autor: webmaster FO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO

Brošura PMF-a


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2015./2016. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod SUNCE OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10.2015. u 00:00 sati do 30.09.2016. u 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE U SUNCE OSIGURANJU d.d.: gđa. Primorac Kristina 6292 772 ili Mirica Balog 6292 771


 


Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu