PMF Naslovnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2016./2017.

Studenti PMF-a svu natječajnu dokumentaciju dostavljaju Uredu za međunarodnu suradnju PMF-a na provjeru i potpisivanje.
Prije dostave dokumentacije potrebno je kontaktirati odsječkog ECTS koordinatora kako bi ovjerio dokumentaciju.

Rok za prijavu dokumentacije na Sveučilište je do 8.11.2016. (datum primitka).
Molimo studente da prije prijave prouče tekst natječaja te dostave dokumentaciju najkasnije 2 dana prije isteka roka za prijavu na natječaj.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201617-2/

Autor: Admin 2 dekanat

"Zaklada Naumann-Etienne dodjeljuje stipendiju za diplomski studij (Master's degree) u trajanju od jedne do dvije godine na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) u Atlanti, SAD i to iz područja:

 • industrial engineering
 • information and computer science
 • electrical engineering
 • biotechnology
 • biomedical engineering
 • aerospace.

Tekst natječaja!


Više na Stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/".

Autor: Admin 2 dekanat

U rujnu 2016. objavljen je treći rad ove godine u časopisu Nature Communications u kojem su bitnu ulogu imali djelatnici Fizičkog odsjeka. U radu su Damjan Pelc, Marija Vučković i Miroslav Požek u suradnji s kolegama iz Dresdena objavili otkriće nematske nabojne faze između prugastog nabojnog uređenja i metalnog stanja u La1.8-xEu0.2SrxCuO4, objasnivši tako proces taljenja nabojnih pruga u kupratima. (D. Pelc et al., Nature Communications 7, 12775 (2016))

Podsjetimo:
U lipnju je Hrvoje Buljan u suradnji sa suradnicima na MIT-u objavio otkriće novog načina pretvaranja električnog u svjetlosni signal korištenjem grafena (I. Kaminer et al., Nature Communications 7, 11880 (2016))

U siječnju su Maja Novak, Nenad Pavin i Matko Glunčić u suradnji sa suradnicima s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković objavili promijenjenu paradigmu o ravnoteži sila u diobenom vretenu (J. Kajtez et al., Nature Communications 7, 10298 (2016))

Autor: webmaster FO
Profesori PMF-a izabrani za članove...

Redoviti profesori Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, akademik Dario Vretenar (Fizički odsjek) i prof. dr. sc. Goran Muić (Matematički odsjek) potvrđeni su od strane koncila akademije na sastanku 26. 6. 2016. u Cardiffu za nove članove Akademije Europe (Academy of Europe). Velika nam je čast čestitati našim profesorima na ovom iznimnom postignuću.

Autor: webmaster KO

Na konferenciju ESEH 2017. u Zagrebu prijavljeno je preko 160 individualnih priopćenja i 82 sekcije. Programski odbor ESEH-a će do kraja godine evaluirati podneske i obavijestiti o prihvatu.

Autor: Ivana Erdelez

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF – a – 2 izvršitelja;
 3. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
 3. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
 4. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
 5. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija i grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
 6. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija i grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za stručno-upravne poslove) u Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za poslove administriranja međunarodnih projekata) pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme od 3 godine, s polovicom punog radnog vremena – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija i grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent u Referadi za poslijediplomske studije pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a.
 4. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand  iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna) ili iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Akrobacije molekulskih kristala – termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“, na određeno vrijeme u trajanju do 20 mjeseci u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a– 3 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

Dr. sc. Snježana Židovec Lepej, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje)

ponedjeljak, 24. listopada 2016. godine u 15,00 sati

 

u predavaoni BO2 pri Biološkom odsjeku PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na projektu Centra izvrsnosti „Personalizirana briga o zdravlju“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu (Laboratorij za fitokemiju) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – II. dio: Stajaćice dinaridske ekoregije“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine, u u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratoriju za biljnu proteomiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za epigenetiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u  Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 8. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

Geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju Geofizičkog odsjeka PMF-a, prvi i jedini u Hrvatskoj, primljen je 2. veljače 2016. u INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network). To ujedno znači da su geomagnetski podaci koji se prikupljaju na njemu i obrađuju u Geofizičkom zavodu ispunili najviše standarde.

Autor: Iva Dasović

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications (Nat. Commun. 2016, 7, 10298.)

Autor: webmaster KO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO
Autor: Admin 2 dekanat

Brošura PMF-a

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji na odsjecima

26.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Studeni


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2015./2016. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod SUNCE OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10.2015. u 00:00 sati do 30.09.2016. u 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE U SUNCE OSIGURANJU d.d.: gđa. Primorac Kristina 6292 772 ili Mirica Balog 6292 771


 


Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu