Događanja na PMF-u

26.
kolovoza
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica A1

Obavijesti

Natječaj za prijave za mobilnost u...

Obavještavamo Vas da je otvoren Natječaj za odlazne i dolazne prijave za mobilnost u okviru programa CEEPUS za akademsku godinu 2022./2023.

CEEPUS je srednjoeuropski program akademske mobilnosti koji uključuje razmjenu studenata i nastavnika.

Natječaj za podnošenje prijava za mobilnosti za zimski semestar akademske godine 2022./2023. otvoren je do 15. lipnja, a za ljetni semestar do 31. listopada 2022. godine.

Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta sudjeluje u šest CEEPUS mreža i to:

1. CIII-HR-1108-06-2223 Colloids and nanomaterials in education and research

2. CIII-SI-0905-09-2223 Training and research in environmental chemistry and toxicology

3. CIII-SI-1312-05-2223 Water - a common but anomalous substance that has to be taught and studied

4. CIII-RO-0010-17-2223 Teaching and learning bioanalysis

5. CIII-SK-1516-03-2223 BioScience, Food and Health

6. CIII-RS-1310-05-2223 Advanced trends in education and research of biochemistry, biophysics and biotechnology of macromolecules (Umbrella network)

 

Mole se zainteresirani studenti da se za dodatne informacije oko sudjelovanja u razmjeni u okviru prve tri mreže jave prof. dr. sc. Davoru Kovačeviću, za mrežu pod brojem 4. prof. dr. sc. Nives Galić, za mrežu pod brojem 5. prof. dr. sc. Ivi Juranović Cindrić, a za mrežu pod brojem 6. prof. dr. sc. Branimiru Bertoši.

Zainteresirani studenti mogu se javiti i u Ured za međunarodnu suradnju PMF-a za konzultacije. Dodatne informacije oko navedenih mreža moguće je naći i na poveznici.

Molimo studente da se prije započinjanja s prijavom za mobilnost obavezno jave gore navedenim koordinatorima mreža.

Autor: Adriana Kenđel
UPUTE ZA STUDENTE – Opravdanje...

1) Pozitivan nalaz na virus SARS-CoV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

 

2) Propisana mjera samoizolacije

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Petar Šutalo, Mateja Pisačić, Ivana Biljan i Ivan Kodrin objavili su rad Benzene and triazine-based porous organic polymers with azo, azoxy and azodioxy linkages: a computational study u uglednom časopisu CrystEngComm (IF 3,756).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Tin Klačić i Davor Kovačević i donedavna studentica Nikolina Peranić, u suradnji s Bornom Radatovićem s Instituta za fiziku, objavili su rad Biocompatible hydroxyapatite nanoparticles as templates for the preparation of thin film polyelectrolyte multilayer nanocapsules. Rad je objavljen u uglednom časopisu Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF 5,518).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Branimir Bertoša, Sanja Škulj i Antun Barišić u suradnji sa znanstvenicima s Austrian Institute of Technology u Beču (Ivan Barišić, Natalie Mutter i Oliver Spadiut) objavili su znanstveni rad Effect of N-glycosylation on Horseradish Peroxidase Structural and Dynamical Properties u vrhunskom časopisu Computational and Structural Biotechnology Journal (IF = 7,271).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Branimir Bertoša i Katarina Radman u suradnji sa znanstvenicima s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu (Marijeta Kralj, Marija Mioč, Tatjana Šumanovac) te znanstvenicima s ELKH Research Centre for Natural Sciences u Budimpešti (Balázs Sarkadi i Ágnes Telbisz) objavili su znanstveni rad Interaction of crown ethers with the ABCG2 transporter and their implication for multidrug resistance reversa u časopisu Histochemistry and Cell Biology (IF = 4,304).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Nea Baus Topić, Nikola Bedeković, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić te Katarina Lisac s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Halogen-Bonded Cocrystals of 1,3,5-Triiodo-2,4,6-trifluorobenzene and Structural Isomers of Benzoylpyridine u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Branimir Bertoša i Zoe Jelić Matošević u suradnji sa znanstvenicima s Austrian Institute of Technology u Beču (Ivan Barišić, David Kuťák, Lucas Melo, Fabian Schroeder, Natalie Mutter) objavili su znanstveni rad CATANA: an online modelling environment for proteins and nucleic acid nanostructures u vrhunskom časopisu Nucleic Acids Research (IF = 16,971).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Branimir Bertoša u suradnji s kolegicama s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (Marijana Hranjec, Anja Beč, Patricia Debogović , Marija Kos), Instituta Ruđer Bošković (Marija Mioč i Marijeta Kralj) te Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (Kristina Starčević) objavio je znanstveni rad Design, synthesis, biological evaluation and QSAR analysis of novel N-substituted benzimidazole derived carboxamides u uglednom časopisu Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (IF = 5,051).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka Igor Živković, Aleksandra Maršavelski i Ita Gruić Sovulj, studentica Kate Ivković i bivša djelatnica Nevena Cvetešić, objavili su rad pod naslovom Negative catalysis by the editing domain of class I aminoacyl-tRNA synthetases u vrhunskom časopisu Nucleic Acids Research (IF 16,971).

Autor: Adriana Kenđel
Znanstveni rad u na naslovnici...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Barbara Panić, Hrvoj Vančik i Ivana Biljan te student Kemijskog odsjeka Lujo Matasović u suradnji s nekadašnjim znanstvenikom Kemijskog odsjeka Igorom Rončevićem, trenutno zaposlenim na Institutu za organsku kemiju i biokemiju u Pragu, te Matejem Bubašem s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Modulating electronic properties of dinitrosoarene polymers u uglednom časopisu Journal of Materials Chemistry C (IF = 7,393).

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici časopisa (Front Cover), te je uvršten u kolekciju „vrućih radova“ (HOT papers) za 2022. godinu.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Mateja Pisačić, Ivan Kodrin, Marijana Đaković i donedavna studentica Kemijskog odsjeka, Amanda Trninić, objavili su najnovije rezultate svojih istraživanja u vrhunskom časopisu Američkog kemijskog društva, Chemistry of Materials (IF 9,811), pod nazivom Two-Dimensional Anisotropic Flexibility of Mechanically Responsive Crystalline Cadmium(II) Coordination Polymers.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na unutarnjoj naslovnici časopisa (Supplementary Cover).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Nikola Bedeković, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić te Tomislav Piteša i Mihael Eraković s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Anticooperativity of Multiple Halogen Bonds and Its Effect on Stoichiometry of Cocrystals of Perfluorinated Iodobenzene u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Davor Kovačević je u suradnji s Klemenom Bohincem sa Sveučilišta u Ljubljani i Atiđom Selmani, nekadašnjom znanstvenicom Kemijskog odsjeka trenutno zaposlenom na Sveučilištu u Grazu, objavio revijalni rad Nanoparticles: From Synthesis to Applications and Beyond. Rad je objavljen u uglednom časopisu Advances in Colloid and Interface Science (IF 12.984).

Autor: Adriana Kenđel

Broj posjeta:
804166