Događanja na PMF-u

23.
listopada
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
26.
listopada
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
26.
listopada
28.
listopada
10:15-12:00,
Zoom aplikacija
28.
listopada
10:30-11:30,
Kemijski odsjek, 023
28.
listopada
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 023
28.
listopada
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, A1
28.
listopada
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
28.
listopada
17:30-18:30,
Zoom aplikacija

Obavijesti

UPUTE ZA STUDENTE – Opravdanje...

1) Pozitivan nalaz na virus SARS-CoV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

 

2) Propisana mjera samoizolacije

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

 

3) Praćenje nastave na daljinu

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.);

 

4) Nemogućnost praćenja nastave na daljinu

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.

Autor: Adriana Kenđel

Na temelju članka 13. Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s preporukama Kriznoga stožera vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) Sveučilišta u Zagrebu zbog epidemiološke situacije, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras dana 20.10. 2020. donosi Preporuku svim sastavnicama Sveučilišta.

Autor: Adriana Kenđel

Rektor Svučilišta u Zagrebu, na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, nagradio je ukupno 174 rada u pet kategorija.

Među dobitnicima su i studenti Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakuleta:

1. Janko Čivić, mentori: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša

2. Lea Čolakić, mentor: izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković

3. Nikol Bebić, mentor: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

4. Jana Gašperov, mentor: prof. dr. sc. Predrag Novak

5. Matija Modrušan, mentor: izv. prof. dr. sc. Josip Požar

6. Lucia Ema Sekula, mentor: prof. dr. sc. Predrag Novak

7. Ružica Šoić, mentori: doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, dr. sc. Ivana Kekez

 

Čestitamo!

 

POPIS IMENA DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE ZA AK. GOD. 2019./2020.

Poruka rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa povodom dodjele Rektorovih nagrada

Više na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Sustav mentorstva za brucoše

Studentski zbor PMF-a ove godine pokrenuo je Sustav mentorstva. Svrha projekta je pomoći studentima prve godine (brucošima) da se što lakše snađu na fakultetu, odsjeku, predavanjima, s profesorima, literaturom i u ostalim aspektima studiranja.

Ako si brucoš ili stariji student koji želi pomoći popuni prijavu na Google formu na sljedećem linku: https://bit.ly/31fNe6Z

Naš sustav će vas spojiti s kolegom i podjeliti mu vaš kontakt. Također, nakon prijave dobit ćete povratan mail o pravilima sudjelovanja.

Više informacija možeš naći na našem instagramu https://www.instagram.com/szpmf/

Autor: Adriana Kenđel
Odobreno sufinanciranje projekta...

Projekt Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja prof. dr. sc. Davora Kovačevića odobren je unutar kompetitivnog programa Hrvatske zaklade za znanost za financiranje istraživačkih projekata slovensko-hrvatske bilateralne suradnje. 

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Davor Kovačević, Jasmina Jukić i Josip Požar u suradnji s Ljiljanom Spasojević, Sandrom Bučko i Jaroslavom Katonom sa Sveučilišta u Novom Sadu, Klemenom Bohincem sa Sveučilišta u Ljubljani i Anžeom Abramom s Instituta Jožef Stefan u Ljubljani objavili su rad Interactions of zein and zein/rosin nanoparticles with natural polyanion gum arabic u uglednom časopisu Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (IF 4,389).

Autor: Adriana Kenđel
Započela provedba projekta MARILIA

Na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF-a) Sveučilišta u Zagrebu započela je provedba projekta MARILIA u okviru programa Horizon 2020 (ERC).

Realizacija projekta ostvaruje se u suradnji s AIT (Austrian Institute of Technology), IRB (Institut Ruđer Bošković) i IREN (talijanska privatna kompanija čija djelatnost uključuje vodoopskrbu, energetiku i zbrinjavanje otpada).

U provedbi projekta sudjeluju djelatnici Kemijskog odsjeka PMF-a Branimir Bertoša i Zoe Jelić Matošević.

Predviđeno trajanje projekta je 2 godine, a cilj projekta jest razvoj brzih i jeftinih testova za detekciju patogena u uzorcima vode temeljenih na protein-protein i protein-DNA interakcijama.

Autor: Adriana Kenđel

Na poveznici http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/ured-za-studente/ se nalazi prezentacija o oblicima podrške za studente koje pruža sveučilišni Ured za studente.

Autor: Adriana Kenđel

Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta svake godine dodjeljuju nagradu BRDO za najboljeg asistenta i predavača.

Studentski zbor PMF-a poziva i ove godine sve studente da glasaju za svoje kandidate preko sljedeće poveznice.

Autor: Adriana Kenđel

Na preddiplomskom studiju i diplomskom studiju kemije od ak. god. 2020./2021. uvodi se novi kolegij Stručna praksa.

Kolegij je izborni izvan jezgre studija što znači da se ECTS-bodovi evidentiraju po završetku studija, ali ne ulaze u zbroj od 180 odnosno 120 ECTS-bodova potrebnih za završetak studija.

Studenti preddiplomskog studija kemije mogu ga upisati u ljetnom semestru 3. godine, dok ga studenti diplomskog studija kemije mogu upisati u zimskom semestru.

Predviđeno je trajanje stručne prakse od 90 h za studente preddiplomskog studija i 120 h prakse za studente diplomskog studija.

Stručna praksa može se obaviti:

• u znanstvenim, znanstveno-nastavnim i stručnim institucijama koje se bave kemijom (Institut Ruđera Boškovića, fakulteti u Hrvatskoj),

• u privatnim tvrtkama koje se bave kemijom,

• na Kemijskom odsjeku PMF-a.

Više informacija možete potražiti u Karijernom centru PMF-a (zgrada Kemijskog odsjeka) kod voditeljice Matee Butigan (matea.butigan@karijere.pmf.hr), suradnica Tereze Oreb (tereza.oreb@karijere.pmf.hr) i Ružice Branković Klun (ruzica.brankovic.klun@karijere.pmf.hr) ili nositelja kolegija doc. dr. sc. Jane Pisk i doc. dr. sc Nikole Bregovića.

Stručna praksa uvedena je u studijske programe u sklopu projekta Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Edi Topić, Jana Pisk, Ivica Đilović, Višnja Vrdoljak i Mirta Rubčić u suradnji s Ivanom Landripet s Instituta „Ruđer Bošković“ i Maëlle Duguin objavili su rad Coordinating and supramolecular prospects of unsymmetrically substituted carbohydrazides u uglednom časopisu New Journal of Chemistry (IF = 3,228).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Predrag Novak, Ivana Mikulandra, Iva Habinovec i Branimir Bertoša u suradnji s Ivanom Grgičevićem, Mirjanom Bukvić, Mihailom Banjancem i Vedranom Radovanović iz Fidelte d.o.o objavili su rad Discovery of macrozones, new antimicrobial thiosemicarbazone-based azithromycin conjugates: design, synthesis and in vitro biological evaluation u vrhunskom časopisu International Journal of Antimicrobial Agents (IF= 4,621).

Autor: Adriana Kenđel

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Darko Vušak i studentica Mia Jurković, u suradnji s Jasminom Sabolović i Jelenom Pejić s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te Gáborom Szalontaijem sa Sveučilišta Pannonia (Vészprem, Mađarska), objavili su rad Coordination polymers of paramagnetic bis(leucinato)copper(II) diastereomers: experimental and computational study of the stereoisomerism and conformations u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

Rad je istaknut na unutarnjoj stražnjoj naslovnici časopisa.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Davor Kovačević, donedavni poslijedoktorand Zlatko Brkljača (trenutno zaposlen na Institutu Ruđer Bošković) i donedavne studentice Kemijskog odsjeka Nikolina Lešić i Katarina Bertović u suradnji s Klemenom Bohincem sa Sveučilišta u Ljubljani i Goranom Dražićem s Kemijskog instituta u Ljubljani objavili su rad Polyelectrolyte-Coated Cerium Oxide Nanoparticles: Insights into Adsorption Process. Rad je objavljen u uglednom časopisu The Journal of Physical Chemistry C (IF 4,484).

Autor: Adriana Kenđel

Sukladno Odluci o izmjeni kalendara nastave za akad. god. 2019./2020. Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 21. svibnja 2020. godine donesen je raspored polaganja ispita na dodatnom terminu. Raspored se može pronaći na sljedećoj poveznici. Na dodatnom ispitnom roku se mogu polagati predmeti zimskog i ljetnog semestra, a rokovi će biti raspisani do 7.9.2020.

Autor: Željka Soldin
CIuK novosti

U sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji tijekom kolovoza sklopljena su čak četiri ugovora o javnoj nabavi roba ukupne vrijednosti preko devet i pol milijuna kuna i to za nabavu sljedeće opreme i instrumenata: superračunala, serverskih računala, rentgenskog difraktometra za jedinične kristale s opremom za visokotemperaturna i niskotemperaturna mjerenja te spregnutog sustava razlikovnog pretražnog kalorimetra i kamere (sustav DSC-mikroskopije).

Više na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec i Dominik Cinčić te bivši student Kemijskog odsjeka Toni Vitasović (trenutno doktorand na Sveučilištu u Aarhusu, Danska) objavili su rad Halogen-bonded cocrystals of donepezil with perfluorinated diiodobenzenes u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

Autor: Adriana Kenđel

Na temelju Pravilnika o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom, prijevoz može koristiti osoba koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Studenti s invaliditetom koji su zainteresirani za korištenje ove usluge trebaju se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr, a koji podatke i dokumente potrebne za realizaciju prava dostavlja nadležnom Gradskom uredu.

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti Uredu i putem sljedećih kontakata: tel. 01 4564 405; mob. 099 4593 578; Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).

Autor: Adriana Kenđel
CIuK novosti

U sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji u srpnju su postavljena na Kemijski odsjek dva nova instrumenta.

U Zavod za biokemiju, u Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju, stigao je UV/VIS spektrofotometar VWR UV-1600PC, a Zavod za fizikalnu kemiju odnosno njegov Laboratorij za spektrofotometriju, može se pohvaliti novim spektrofotometrom AT Cary 5000.

Više na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Kristina Smokrović i Vladimir Stilinović objavili su rad Stoichiometry of adamantylamine–trinitrophloroglucinol salts controlled by solvate formation u uglednom časopisu CrystEngComm (IF = 3,350).

Autor: Adriana Kenđel

Broj posjeta:
81220