Obavijesti

Zavod za biokemiju PMF-a u Zagrebu traži dva stručna suradnika na određeno vrijeme.

Mogu se prijaviti diplomirani studenti kemije, molekularne biologije, biologije/kemije i srodnih područja.

Natječaj je otvoren 23.7.2021. i traje 38 dana.

Sve informacije o uvjetima natječaja objavljene su na službenoj internetskoj stranici PMF-a (https://www.pmf.unizg.hr/natjecaji).

Autor: Adriana Kenđel
UPUTE ZA STUDENTE – Opravdanje...

1) Pozitivan nalaz na virus SARS-CoV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

 

2) Propisana mjera samoizolacije

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

 

3) Praćenje nastave na daljinu

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.);

 

4) Nemogućnost praćenja nastave na daljinu

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.

Autor: Adriana Kenđel
CIuK novosti

Nakon isporuka i instalacija novih instrumenata i opreme u lipnju, deset laboratorija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, osnovanih u okviru Centra izvrsnosti u kemiji, u potpunosti je opremljeno.

Više na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Rad znanstvenika Kemijskog odsjeka na...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Mateja Pisačić, Ivana Biljan, Ivan Kodrin, Željka Soldin, Marijana Đaković i donedavna studentica, Nina Popov (trenutno zaposlena na Institutu Ruđer Bošković), objavili su rad Elucidating the Origins of a Range of Diverse Flexible Responses in Crystalline Coordination Polymers u vrhunskom časopisu Chemistry of Materials (IF 9,567) Američkog kemijskog društva.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na unutarnjoj naslovnici časopisa (Supplementary Cover) koju je ilustrirao donedavni student kemijskog odsjeka, Toni Lijić.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Petar Šutalo, Marijana Đaković i Ivan Kodrin u suradnji s Markom Nuskolom, Monikom Kovačević i Mojcom Čakić Semenčić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavili su rad Testing the Potential of the Ferrocene Chromophore as a Circular Dichroism Probe for the Assignment of the Screw-Sense Preference of Tripeptides u uglednom časopisu Organometallics (IF 3,804) Američkog kemijskog društva.

Autor: Adriana Kenđel
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec, Katarina Lisac, Nikola Bedeković, Luka Fotović, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić objavili su pregledni rad (Highlight) Crystal engineering strategies towards halogen-bonded metal–organic multi-component solids: salts, cocrystals and salt cocrystals u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117) Kraljevskoga kemijskog društva.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici izdanja časopisa i uvršten u Uredničku zbirku (Editor’s collection) značajnih radova o halogenskoj vezi.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenice Kemijskog odsjeka Adriana Kenđel i Snežana Miljanić u suradnji s Matthiasom Fergerom, Lenom Dietrich, Sabinom Lorenzen, Florianom Rauchom, Danielom Siehom, Alexandrom Friedrich, Stefanie Griesbeck i Toddom B. Marderom sa Sveučilišta Julius-Maximilians u Würzburgu (Njemačka) te Željkom Ban, Ivonom Krošl, Sanjom Tomić i Ivom Piantanidom s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, objavili su rad Bis(phenylethynyl)arene Linkers in Tetracationic Bis-triarylborane Chromophores Control Fluorimetric and Raman Sensing of Various DNAs and RNAs u uglednom časopisu Chemistry – A European Journal (IF 4,857).

Autor: Adriana Kenđel

Sve upute za postupanje u uvjetima pandemije COVID 19 nalaze se na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel

Broj posjeta:
452210