Kontakt

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-pošta: zak@chem.pmf.hr


Zavod za analitičku kemiju

Predstojnica zavoda:   

prof. dr. sc. Sanda Rončević

 

Voditeljica administracije: Marina Bobanac Marjanović


Obavijesti

Predavanja iz kolegija Primijenjena analitička kemija (za studente Biologija i kemija; smjer: nastavnički (integrirani preddiplomski i diplomski) i Kemija; smjer: nastavnički (diplomski) započinju u petak 6. listopada 2023. u 13:15 sati,  u predavaonici 222/II, Horvatovac 102a.

                                                                       prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Autor: Iva Juranović Cindrić

Predavanja iz kolegija Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju započinju u četvrtak 5. listopada 2023. u 8:15 sati,  u predavaonici P1 , Horvatovac 102a.

                                                                       prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Autor: Iva Juranović Cindrić

Predavanja iz kolegija Ekstrakcijske tehnike započinju u srijedu 4. listopada 2023. u 9:15 sati,  u predavaonici 023, Horvatovac 102a.

                                                                       prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Autor: Iva Juranović Cindrić

Repozitorij

Repozitorij je prazan