Izvještaji KO

ORGANIZACIJA KEMIJSKOG ODSJEKA

Pročelnica Kemijskog odsjeka: prof. dr. sc. Snežana Miljanić

 

Zamjenik pročelnice i voditelj Povjerenstva za nastavu: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović

Voditeljica administracije: Dolores Matleković (u z. Kristina Vojvodić Kolaković)

 

Ured za studente:

Petra Goričanec Nemet

Ivona Raguž

Uredovno vrijeme za studente: 12:30 -14:30 sati

Tel. 385 1 4606 035; E-pošta

 

Pomoćnici pročelnika:

Pomoćnik pročelnice za financije i nabavu: doc. dr. sc. Ivan Kodrin

Pomoćnik pročelnice za znanost: izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić

Pomoćnica pročelnice za međunarodnu suradnju: doc. dr. sc. Jana Pisk

Pomoćnik pročelnice za opće i tehničke poslove: doc. dr. sc. Nikola Bregović

Pomoćnik pročelnice za promidžbu i odnose s javnošću: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović

Pomoćnica pročelnice za mrežne stranice: doc. dr. sc. Adriana Kenđel

 

Voditelj Doktorskog studija kemije: prof. dr. sc. Predrag Novak

Zamjenik Voditelja Doktorskog studija: prof. dr. sc. Branimir Bertoša

Ured za studente Doktorskog studija: Jasna Dubrović

 

Koordinatori Kemijskog odsjeka:

ECTS koordinator: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović

ISVU i MOZVAG koordinatorica: prof. dr. sc. Željka Soldin

Zamjenica ISVU i MOZVAG koordinatorice: Petra Goričanec Nemet

Zamjenik ISVU koordinatorice: Mario Bišćan, dipl. ing.

Koordinator za Središnju kemijsku knjižnicu: doc. dr. sc. Ivan Kodrin

Koordinator za e-učenje:  izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović

Koordinator za kolokvije Kemijskog odsjeka: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović

Koordinatorica osoblja za tenhičku podršku i održavanje: Marina Bobanac Marjanović

 

Studentski voditelji:

Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA (sve godine): prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA, smjer: istraživački: doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: nastavnički: doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij BIOLOGIJA I KEMIJA; KEMIJA I BIOLOGIJA; smjer: nastavnički: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij FIZIKA I KEMIJA; KEMIJA I FIZIKA smjer: nastavnički: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

 

Informatička podrška: sistem inženjer: Mario Bišćan, dipl. ing.

 

Satničar Kemijskog odsjeka: dr. sc. Danijel Namjesnik

 

Tehnička podrška i održavanje:

Zlatko Capjak (domar), Milica Herceg, Filomena ZeljkoRužica OdobašićKata JerbićMarijana Keleminović, Irena Golubić, Iva Brekalo, Manda Dubravac

 

Portirska služba:

Ivan Bolčević, Milan Keser, Damir Šećibović, Krunoslav Živoder