Izbornik
 
O djelatniku
 
izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 107
Telefon:+385 1 4606 362
Telefon kućni:6362
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Dominik Cinčić je diplomirao (1999.) i magistrirao (2005.) kemiju na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2009. godine obranio i doktorsku disertaciju (mentor: B. Kaitner). Od 2000. zaposlen je u Zavodu za Opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Tijekom izrade doktorske disertacije 2007. godine kao znanstvenik gostovao je na Sveučilištu u Cambridgeu, UK (voditelj: William Jones). Godine 2013. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2018. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.

Znanstveno istraživanje D. Cinčića usmjereno je na područje kristalnog inženjerstva, supramolekulske kemije u čvrstom stanju te mehanokemije. Ono uključuje organsku, metaloorgansku i supramolekulsku sintezu te termalnu, spektroskopsku i strukturnu analizu materijala metodom difrakcije rentgenskih zraka. Aktivno je sudjelovao u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Trenutno je voditelj projekta Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava​ (financiran od Hrvatske zaklade za znanost). Objavio je 52 znanstvena rada koje citira baza Current Contents. Koautor je na dva patenta i jednoj patentnoj prijavi (registrirani u više od desetak patentnih ureda; Europian Patent Office, US Patent Office). Sudjelovao je s više od 150 priopćenja na znanstvenim skupovima od kojih je više od 70 bilo međunarodnih.

Od 2000. godine sudjeluje u nastavnim aktivnostima Zavoda za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Nositelj je dva kolegija na preddiplomskom studiju, dva kolegija na diplomskom studiju i jednog kolegija na doktorskom studiju. Bio je mentor pri izradi 1 doktorske disertacije, 15 diplomskih radova i 15 završnih radova. Trenutno je mentor pri izradi 6 diplomskih radova i jedne disertacije.

2009. godine dobitnik je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za znanstveni rad iz područja kemije. U četiri navrata bio je dobitnik nagrade studentskog zbora PMF-a Brdo za najboljeg profesora na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu, 2013., 2014., 2016. i 2017. godine. Za svoja znanstvena dostignuća u području supramolekulskih struktura određenih halogenskom vezom nagrađen je 2018. državnom nagradom za znanost u kategoriji Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće iz područja prirodnih znanosti, polje kemija.

D. Cinčić obnašao je dužnost pomoćnika pročelnika Kemijskog odsjeka za opće i tehničke poslove (2008.), i pomoćnika za nastavna pitanja (2014.) te je bio član Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2009.). Od 2015. godine po drugi put obnaša dužnost pomoćnika pročelnika Kemijskog odsjeka za opće i tehničke poslove te je član Povjerenstva za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu.

Održao je nekoliko javnih predavanja i radionica u sklopu Ljetne škole kemije, Otvorenog dana Kemijskog odsjeka i Festivala znanosti. Od 2005. godine redoviti je član Državnog povjerenstva za pripremu i provedbu natjecanja kemijskih tehničara, Grand Prix Chimique. Od 2007. godine sudionik je popularno znanstvenih događanja Kemijskog odsjeka PMF-a (Čarolije u kemiji, Otvoreni dan KO). Od 2013. do 2017. godine bio je koordinator organizacije manifestacije Otvoreni dan Kemijskog odsjeka, a 2016. godine bio je koordinator organizacije manifestacije Dan i noć na PMF-u.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

1. K. Lisac, F. Topić, M. Arhangelskis, S. Cepić, P. A. Julien, C. W. Nickels, A. J. Morris, T. Friščić, D. Cinčić;

Halogen-bonded cocrystallization with phosphorus, arsenic and antimony acceptorsNature Communications, 10 (2019) Article number: 61. 

2. V. Stilinović, G. Horvat, T. Hrenar, V. Nemec, D. Cinčić

Halogen and Hydrogen Bonding between (N-Halogeno)succinimides and Pyridine Derivatives in Solution, Solid State and in SilicoChemistry - A European Journal, 23 (2017) 5244-5257.

3. V. Nemec, L. Fotović, T. Friščić, D. Cinčić;

A large family of halogen-bonded cocrystals involving metal-organic building blocks with open coordination sitesCryst. Growth Des., 17 (2017) 6169-6173.

4. D. Cinčić, I. Brekalo, B.Kaitner;
Effect of atmosphere on solid-state amine-aldehyde condensations: gas-phase catalysts for solid-state transformations, Chem. Commun. 48 (2012) 11683-11685.

5. D. Cinčić, I. Brekalo, B.Kaitner;
Solvent-Free Polymorphism Control in a Covalent Mechanochemical ReactionCryst. Growth Des. 12 (2012) 44-48.

6. D. Cinčić, T. Friščić, W. Jones;

A stepwise mechanism for the mechanochemical synthesis of halogen-bonded cocrystal architecturesJ. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 7524-7525.

7. D. Cinčić, T. Friščić, W. Jones;

 Isostructural materials achieved by using structurally equivalent donors and acceptors in halogen-bonded cocrystals, Chem. Eur. J. 14 (2008) 747-753. 

Izabrani projekti

2015. – danas, Voditelj projekta: Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost)

2013. – danas, Voditelj projekta: Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari (izvor financiranja: PLIVA)

2015. – 2016, Voditelj projekta: Izučavanje kokristalizacije donora halogenske veze s iminima izvedenim iz o-vanilina (izvor financiranja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

2014. – 2015, Voditelj projekta: Izučavanje utjecaja kiralnih aditiva na enantioselektivnost u mehanokemijskim reakcijama u čvrstom stanju (izvor financiranja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

2007. – 2013. ,  Istraživač na projektu: Novi organski i koordinacijski spojevi - sinteza i suodnos struktura-svojstvo (voditelj B. Kaitner, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH)

2003., Istraživač na projektu: Pretraživanje polimorfnih, pseudopolimorfnih, i amorfnih formi farmaceutski interesantnih spojeva te njihovih soli (voditelj E. Meštrović, Pliva Hrvatska d. d.)

2002. – 2006., Istraživač na projektu: Slabe interakcije i molekulsko prepoznavanje u sintezi materijala (voditelj B. Kaitner, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)

2001. – 2002., Istraživač na projektu: Protokol za pretraživanje polimorfije (voditelj E. Meštrović, Pliva Hrvatska d. d.)

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu