KONTAKT

Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102 a, 10000 Zagreb
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Obavijesti

Nema vijesti!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti i upisi

Obavijesti i upisi

Sveučilište u Zagrebu:

Online baza doktoranada (OBAD)

Obrasci dr. sc.

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

 

PLAĆANJE ŠKOLARINA - studenti upisani od ak. god. 2016./17.

PLAĆANJE ŠKOLARINA - studenti upisani ak. god. 2015./16. i prije

 

Odluka FV-a PMF-a za oslobođenje od dijela ili cijelog iznosa školarine, studenata upisanih na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020.

 


Obavijesti

2021 FACULTY OF SCIENCE PHD STUDENT SYMPOSIUM – CALL

We are pleased to invite all PhD students, their supervisors and all interested parties to participate in the 5th edition of the Faculty of Science PhD Student Symposium, to be held on April 24-25, 2021, at the Department of Chemistry of the Faculty of Science, Horvatovac ul. 102a, Zagreb.

Due to the outbreak of the novel coronavirus, the Symposium will be held in one of the following three ways: in-person, as a hybrid model (part of the participants in person, part online) or completely online, depending on the epidemiological situation at the time of the Symposium.

Opening of registrations

Registration for the Symposium will open on February 1, 2021. In addition to PhD students who will present their research, all other interested parties are welcome to participate in the Symposium as observers, i.e. passive participants. Deadline for application and abstract submission is February 28, 2021.

Who can register?

All PhD students of the Faculty of Science and related studies (regardless of the year of their studies) can participate in the Symposium presenting their PhD research results. We invite everyone else to register as passive participants, especially students at any stage of their studies.

In which ways can you participate?

You can participate by giving an oral presentation, a flash presentation, or a poster presentation, as well as by being a passive participant. A standard oral presentation lasts up to eight minutes, plus two minutes for discussion. A flash presentation lasts up to three minutes, plus two minutes for discussion, and aims to present the most important aspects of one's research. For a flash presentation, one slide (maximum) is allowed, and encouraged. PhD students who opt for a flash presentation also need to present their results in form of a poster. Students having a poster presentation need to prepare a poster of dimension 100 cm x 80 cm (100 cm is the height and 80 cm is the width, i.e. the poster is oriented vertically).

Since results from all research areas will be presented at the Symposium, students are encouraged to formulate their presentations in a way that is suitable for a wider (scientific) audience.

Participation in the Symposium can be evaluated with ECTS credits according to the decision of the competent council of doctoral studies.

Further information and registration can be found on the Symposium website: https://www.pmf.unizg.hr/en/study_programmes/doctoral_study/phd_student_symposium .

We are looking forward to welcoming you, building new collaborations and to a constructive scientific exchange!

Scientific committee of the Symposium:

Assoc. Prof. dr. sc. M. Đaković, Vice Dean for Science and Doctoral Studies, Prof. dr. sc. D. Bucković, Assoc. Prof. dr. sc. P. Korać, Assoc. Prof. dr. sc. A. Lukić, Prof. dr. sc. E. Marušić-Paloka, Prof. dr. sc. P. Novak, Asst. Prof. dr. sc. K. Pikelj, Prof. dr. sc. V. Smolčić

Organising committee of the Symposium:

D. Barišić, V. Butorac, M. Čuić, K. Kajan, P. Lazić, A. Močević, J. Pelikan, Z. Redžović, P. Schneider

 

Autor: Jasna Dubrović

SIMPOZIJ STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA PMF-a 2021. – POZIV

Pozivamo sve studente doktorskih studija, njihove mentore i sve zainteresirane na jubilarni peti Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati od 24. do 25. travnja 2021. godine na Kemijskom odsjeku PMF-a na adresi Horvatovac 102a, Zagreb.

Uslijed izvanredne situacije uzrokovane pojavom novog koronavirusa, Simpozij će se održati na jedan od sljedeća tri načina: kontaktno, hibridni model (dio sudionika online, a dio na fakultetu) ili u potpunosti online, ovisno o epidemiološkoj situaciji u vrijeme odvijanja simpozija. 

Otvaranje prijava

Prijave za sudjelovanje na Simpoziju otvaraju se 1. veljače 2021. godine. Osim studenata doktorskih studija koji će predstaviti svoje rezultate istraživanja, na Simpozij se mogu prijaviti i slušatelji, tj. pasivni sudionici. Rok za prijavu i slanje sažetaka je 28. veljače 2021. godine.

Tko se može prijaviti? 

Na Simpoziju mogu sudjelovati svi studenti doktorskih studija PMF-a i srodnih studija (neovisno o godini studija), s rezultatima svojih istraživanja vezanim uz izradu disertacije. Ostale pozivamo da se prijave kao pasivni slušači, posebno studente svih razina studija.

Na koji način možete sudjelovati? 

Sudjelovanje je moguće putem usmenog izlaganja, mikro-izlaganja i posterskog priopćenja, ili kao pasivni sudionici. Standardno usmeno izlaganje traje 8 minuta uz još 2 minute za diskusiju. Mikro-izlaganje traje 3 minute uz još 2 minute za diskusiju i ima za cilj prikazati najvažnije aspekte istraživanja. Tijekom mikro-izlaganja dozvoljeno je (i preporučeno) korištenje računalne prezentacije s jednim slajdom. Doktorandi koji se odluče za mikro-izlaganje, obavezni su pripremiti i poster. Doktorandi koji izlažu putem posterskog priopćenja trebaju pripremiti poster dimenzija 100 cm x 80 cm (pri čemu je 100 cm visina, a 80 centimetara širina, tj. poster je vertikalno usmjeren).

Budući da će programske sekcije sadržavati predavanja iz svih studijskih programa PMF-a, doktorandi trebaju osmisliti izlaganja na atraktivan način razumljiv široj (znanstvenoj) zajednici.

Sudjelovanje na Simpoziju može se, sukladno odluci nadležnih vijeća doktorskih studija, vrednovati dodjelom ECTS bodova.

Za dodatne informacije i prijavu, posjetite web-stranicu Simpozija: https://www.pmf.unizg.hr/studiji/doktorski_studiji/simpozij_studenata_doktorskih_studija_pmf-a .

Radujemo se ponovnom druženju, razmjeni znanstvenih ideja u konstruktivnoj atmosferi i dogovaranju novih suradnji!

 

Znanstveni odbor Simpozija:

izv. prof. dr. sc. M. Đaković, prodekanica za znanost i doktorske studije, prof. dr. sc. D. Bucković, izv. prof. dr. sc. P. Korać, izv. prof. dr. sc. A. Lukić, prof. dr. sc. E. Marušić-Paloka, prof. dr. sc. P. Novak, doc. dr. sc. K. Pikelj, prof. dr. sc. V. Smolčić

Organizacijski odbor Simpozija:

D. Barišić, V. Butorac, M. Čuić, K. Kajan, P. Lazić, A. Močević, J. Pelikan, Z. Redžović, P. Schneider

Autor: Jasna Dubrović

    Podaci za uplatu školarine:

    IBAN: HR5823600001101522208

    Model: 00

    Poziv na broj: 403500-105-OIB

Autor: Jasna Dubrović

Repozitorij