Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27.01.2021. i u Universitasu od dana 25.01.2021. godine za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27.01.2021. i u Universitasu od dana 25.01. 2021. godine za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj  - da ja izabran pristupnik: Matko Ljulj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Suradnik za rad na projektu Znanstvenog centra izvrsnosti "Perosnalizirana briga o zdravlju", na određeno vrijeme u trajanju do 31. svibnja 2022. godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Biološkom odsjeku  - 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=f7df13b2-82e6-48f0-975d-1122fdf6220c

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 19. 03. 2021. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu glavnog administratora na projektu „Centar za razvoj, primjenu i transfer bioloških istraživanja - BIOCRIPT“, na određeno vrijeme u trajanju do šesnaest (16) mjeseca, u punom radnom vremenu, pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj.

 

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 19. 03. 2021. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu glavnog administratora na projektu „Centar za razvoj, primjenu i transfer bioloških istraživanja - BIOCRIPT“, na određeno vrijeme u trajanju do šesnaest (16) mjeseca, u punom radnom vremenu, pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj - da ja izabrana pristupnica: Maja Jurina.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 19. 02. 2021. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik , na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova (URED ZA PROJEKTE) pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 19. 02. 2021. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik , na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova (URED ZA PROJEKTE) pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj - da ja izabran pristupnik: Domagoj Stjepan Krnjak.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor  iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8ec64406-b95f-49ee-9771-926e9f63b77f

 

2.      

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 "Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=cc34d0d4-5bfe-4d60-87af-c25672161b45

 

2.       u  suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grane nuklearna fizika (teorijska), ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska),  ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju 4 (četiri) godine, u punom radnom vremenu,  u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a– 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=928fef57-6c46-4d2c-9056-8c0e12f46620

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1. u stručno zvanje i na radno mjesto višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

2. u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: administrativno-financijski suradnik

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen (do)diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili interdisciplinarnog smjera

-          1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-          iskustvo u poslovima prijave, provedbe i praćenja projekata

-          izvrsno znanje engleskog jezika

-          izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu


ROK ZA DOSTAVU PONUDA:
 8 dana

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika, dokaz o poznavanju rada na računalu


Ponude s naznakom „Za radno mjesto administrativno-financijski suradnik“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti