Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 28. 08. 2020. godine  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova u Uredu za projekte, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 28. 08. 2020. godine  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova u Uredu za projekte, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Maja Butorac.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Središnjoj matematičkoj knjižnici pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu „NATURAVITA – monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune; Grupa 1: Monitoring ekološkog stanja, površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja (biološki element: ribe)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu H2020 projektu DRYvER: „Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing riVER networks“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za informatičke poslove), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u Pododsjeku za računarstvo (u središnjoj službi) pri Geološkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca, s punim radnim vremenom, za rad na poslovima vođenja administracije na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ pri Fizičkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj referade, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Referadi za preddiplomske i diplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za informatičke poslove),na neodređeno vrijeme , uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Pododsjeku za računarstvo pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praćenje projekata i materijalnih troškova (URED ZA PROJEKTE), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine , uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna  kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna  kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- 1 izvršitelj  (Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice: https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=66a4e6f1-f5db-4e8b-a9e8-03d16134217b )

2.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- 1 izvršitelj (Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice: https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=1f676cc0-7cc2-4956-99c3-1e2d82725d84 )

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

            Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na uspostavnom istraživačkom HRZZ projektu "Algebre kvantnih struja i njihova teorija reprezentacija" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

            Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na HRZZ projektu "Višeskalni problemi u mehanici fluida" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

            Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj;

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana numerička matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj;

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje i grana matematička analiza, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti