Natječaji

Broj posjeta:
372325

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

   ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, internet stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 28. kolovoza 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za nabavu) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za nabavu pri Službi Dekanata PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Mijenja se dio teksta natječaja koji se odnosi na rok za podnošenje prijava na način da umjesto teksta koji glasi:

„Rok za podnošenje prijava je 8 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".   

 

Treba stajati tekst koji glasi:

„Rok za podnošenje prijava je 15 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

           

N A T J E Č A J

 

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na HRZZ projektu „Upravljanje dinamičkim sustavima“ iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

               

N A T J E Č A J

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“ na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) za rad na projektu TTP-2018-07-3554 “Exotic Nuclear Structure and Dynamics“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

3.       u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, na 15% punog radnog vremena, u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat