Natječaji

Broj posjeta:
358607

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 17. svibnja 2019. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 17. svibnja 2019. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik Filip Orbanić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 21. lipnja 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjekom PMF-a.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 21. lipnja 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjekom PMF-a – 1 izvršitelj: da je izabrana pristupnica Ivana Zrinščak.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 21. lipnja 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (timaritelj), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za uzgoj životinja pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 21. lipnja 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (timaritelj), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za uzgoj životinja pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj: da je izabrana pristupnica Ivona Užbolt.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za nabavu) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za nabavu pri Službi Dekanata PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 19. lipnja 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi pri Službi dekanata PMF-a, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 19. lipnja 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi pri Službi dekanata PMF-a, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj: da je izabrana pristupnica Alexandra Kraus.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

               

N A T J E Č A J

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“ na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) za rad na projektu TTP-2018-07-3554 “Exotic Nuclear Structure and Dynamics“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

3.       u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, na 15% punog radnog vremena, u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na HRZZ projektu „Mikrolokalni defektni alati u parcijalnim diferencijalnim jednadžbama“ iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje), iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (eksperimentalna), bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. 

2.       za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska), ili područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku, pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

3.       za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku, pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat