Natječaji

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto položaj III. vrste – voditelj Odsjeka za stručne poslove pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj, po natječaju od 10. studenog  2017. godine, upućuje

 

 

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, objavljenog dana 10. studenog 2017. godine u Narodnim novinama br. 109, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a, za radno mjesto položaj III. vrste – voditelj Odsjeka za stručne poslove pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Testiranje znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj i to iz znanja rada na računalu i engleskog jezika, održat će se u utorak, 28. studenog 2017. godine s početkom u 14,00 sati u sobi P2 (prizemlje), zgrada Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.  Nakon obavljenog testiranja održat će se intervju (razgovor) istog dana u 16,00 sati u prostoriji 301 (3. kat).

 

Lista kandidata koji se pozivaju na testiranje i intervju:

             

1.  Josipa Vidmar,

2.  Sonja Kuzmić,

3.  Marija Mihalić,

4.  Tomislav Prodanovski,

5.  Petra Goričanec Nemet.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a– 1 izvršitelj;
 3. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme  u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme  u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
 5. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
 6. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja interdisciplinarnih znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) , za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

1.       za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca– 1 izvršitelj

2.       za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca– 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 25. listopada 2017. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – stručni referent u Odsjeku za preddiplomske i diplomske studije pri Geografskom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 25. listopada 2017. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – stručni referent u Odsjeku za preddiplomske i diplomske studije pri Geografskom odsjeku PMF-a, na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljenog testiranja i razgovora odlučilo za izbor kandidatkinje MARTE TOMIĆ.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

 

 

 1. za izbor na radno mjesto suradnik na projektu „Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za izbor na radno mjesto suradnik na projektu „Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste–stručni referent (za doktorske studije) pri Biološkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca–1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik (za studenska pitanja) u Referadi za preddiplomske i diplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj, po natječaju od 03. studenog 2017. godine, upućuje

 

 

POZIV NA INTERVJU

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, objavljenog dana 03. studenog 2017. godine u Narodnim novinama br. 107, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a, za radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik (za studenska pitanja) u Referadi za preddiplomske i diplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Intervju (razgovor) će se održat u ponedjeljak 27. studenog 2017. godine s početkom u 12:00 sati u Uredu pročelnika, zgrada Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb. 

 

Na intervju (razgovor) poziva se kandidat:

             

1. Kristina Ostojić

 

Ako kandidat ne pristupi  intervjuu (razgovoru) smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 27. listopada 2017. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto položaj III. vrste–voditelj ustrojstvene jedinice za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ pri Fizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 27. listopda 2017. godine u Narodnim novinama, Večernjem listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a, za zapošljavanje na radnom mjestu položaj III. vrste–voditelj ustrojstvene jedinice za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Elizabete Glazer.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

 

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za stručno osposobljavanje za radno mjesto III. vrste – stručni referent u Odsjeku za preddiplomske i diplomske  studije pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme od 12 mjeseci, po natječaju od 25. listopada 2017. godine, upućuje

 

 

POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR

 

 

pristupnika prijavljenih na Natječaj za stručno osposobljavanje na radnom mjestu III. vrste – stručni referent u Odsjeku za preddiplomske i diplomske studije pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj, na vrijeme od 12 mjeseci objavljenog dana 25. listopada 2017. godine na internetskim stranicama Zavoda za zapošljavanje i PMF-a.

 

Testiranje i razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka održat će se u ponedjeljak, 20. studenog 2017. godine s početkom u 11,00 sati u predavaonici 3 (2. kat) na adresi Marulićev trg 19/II, Zagreb (Geografski odsjek PMF-a). 

 

 

Pristupnici koji se pozivaju na razgovor:

1.           Marta Tomić

2.          Matea Belina

3.          Ivana Ćorković

 

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 18. listopada 2017. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto položaj I. vrste – voditelj Referade za poslijediplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 18. listopda 2017. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a, za zapošljavanje na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj Referade za poslijediplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidata Marka Huma.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 02. lipnja 2017. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik (za poslove administriranja međunarodnih projekata) u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 02. lipnja 2017. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za poslove administriranja međunarodnih projekata) u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, s polovicom punog  radnog vremena, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Helene Chehaibar Slade.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 4 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) , za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, s mogućnošću produljenja za još godinu dana, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari ili iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Multiferoični i magnetoelektrični sustavi“, na određeno vrijeme u trajanju do 10 mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za računarstvo pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF –a  1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a  1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija ili polje kemija, na projektu HRZZ „MATH-BTB proteini kao regulatori transkripcije i RNA posredovane metilacija DNA u biljnom razvitku“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekulanu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 3 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
 4. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
 7. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat