Natječaji

Broj posjeta:
431009

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 13. 12. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (interni naziv: kustos botaničke zbirke), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 (jedan) izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 13. 12. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (interni naziv: kustos botaničke zbirke), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 (jedan) izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Nina Vuković.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu K.K.05.1.1.02.0009 „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima – „MEMORIE“, u sklopu Poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (ref. broj K.K.05.1.1.02) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Referadi za studije, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini“, na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 13. 11. 2019. godine, te u Večernjem listu dana 14. 11. 2019. pod točkom 3 u suradničko zvanje i razvojno radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 13. 11. 2019. godine, te u Večernjem listu dana 14. 11. 2019. pod točkom 3 u suradničko zvanje i razvojno radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj  – da je izabran pristupnik: Vinko Nemec.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 29. 07. 2019. godine, te u Universitasu dana 31. 07. 2019. pod točkom  za izbor u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje), iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 3 izvršitelja.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 29. 07. 2019. godine, te u Universitasu dana 31. 07. 2019. pod točkom  za izbor u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje), iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 3 izvršitelja  – da su izabrani pristupnici: Hrvoje Strepački, Tatjana Račić-Žlibar i Irena Severin.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 30. 10. 2019. godine, te u Universitasu dana 28. 10. 2019. pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za algebru i osnove matematike pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 30. 10. 2019. godine, te u Universitasu dana 28. 10. 2019. pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za algebru i osnove matematike pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj  – da je izabran pristupnik: Sebastijan Horvat.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 30. 10. 2019. godine, te u Universitasu dana 28. 10. 2019. pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 30. 10. 2019. godine, te u Universitasu dana 28. 10. 2019. pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: dr. sc. Renata Vlahović Kruc.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 22. 11. 2019. godine, te u Universitas dana 25. 11. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu CEKOM „Molekularna dijagnostika“, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Grupi za epigenetiku, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a– 2 (dva) izvršitelja.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 22. 11. 2022 godine, te u Universitas dana 25. 11. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu CEKOM „Molekularna dijagnostika“, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Grupi za epigenetiku, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a– 2 (dva) izvršitelja  – da su izabrane pristupnice: dr. sc. Marija Klasić i Ana Vujić, mag. mol. biol.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 6 u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 6 u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj  – da je izabrana pristupnica Barbara Panić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 7 u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 7 u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 7 u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Petar Šutalo.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 4 u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 4 u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja  – da su izabrani pristupnici: Karlo Mak i Tvrtko Pleić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 6 u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za radu u sklopu projekta „Dynamics of virus infection in mycovirus-mediated biological control of a fungal pathogen“ IZHRZ0_180651, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 6 u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za radu u sklopu projekta „Dynamics of virus infection in mycovirus-mediated biological control of a fungal pathogen“ IZHRZ0_180651, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 5 u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME)“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama dana 25. 10. 2019., Universitasu, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28. 10. 2019. godine, pod točkom 5 u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME)“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

  1. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje), iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, bez zasnivanja radnog odnosa pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za radu u sklopu projekta „Dynamics of virus infection in mycovirus-mediated biological control of a fungal pathogen“ IZHRZ0_180651, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME)“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od četrdeset mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na HRZZ projektu PZS-2019-02-9479 „Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava (MUSE)“ u okviru „Programa znanstvene suradnje“– 1 izvršitelj.
  5. u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

 

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

  1. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje), iz područja prirodnih  znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 „Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica (SAT-PHENO)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Višeskalni problemi u mehanici fluida" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat