Natječaji

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj odsjeka u Referadi za studije pri Geografskom odsjeku PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca  – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto suradnik na HRZZ projektu „Klimatske promjene i varijabilnosti u Hrvatskoj– od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen“ iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, s punim radnim vremenom, pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, objavljenog u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, na Euraxess portalu, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Fakulteta od 07.03.2018. godine.

 

 

 

 

 

 Prirodoslovno-matematički fakultet

                Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent i to:

 

1.       za rad na HRZZ projektu IP-06-2016-2563 „Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznolikost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

2.       za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-8861 „Cas3 kao kontrolna točka obrane CRISPR-Cas: razjašnjenje njegove regulacije istraživanjem stabilnosti proteina i prepisivanja u bakteriji Escherichia coli“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

3.       za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME)“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

4.       za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-6229 „MATH-BTB proteini kao regulatori transkripcije i RNA posredovane metilacije DNA u biljnom razvitku“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

5.       za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-9177 „Genomički aspekti brze evolucije primorske gušterice (Podarcis sicula), iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

6.       za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-2882 „Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 21. ožujka 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto III. vrste – namještenik (portir) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručne, administrativne i tehničke poslove  pri Kemijskom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 21. ožujka 2018. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a, za izbor na radno mjesto III. vrste – namještenik (portir) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručne, administrativne i tehničke poslove pri Kemijskom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, da nije izvršen izbor kandidata.                                                                                                                     

                                                                                                                                             

Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija i grana ekologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj; 
  3. u znanstveno-nastavno zvanje (naslovno zvanje) docent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (eksperimentalna), bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, biologija, grana botanika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  – 1 izvršitelj; 
  5. u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
  6. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF –a - 1 izvršitelj;
  7. u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu "Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu ZCI za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri", na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.  
Autor: Admin 2 dekanat