Natječaji

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Izbor kandidata po natječaju od 14. srpnja 2017. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto suradnika na projektu „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u Zavodu za animlnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 14. srpnja 2017. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess portalu i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu suradnika na projektu „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u Zavodu za animlnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, da se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o pristupnicima na natječaj, nakon razmatranja pristiglih prijava, odlučilo za izbor kandidatkinje Ide Svetličić.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste (bravar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 14. srpnja 2017. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj geografskoj knjižnici pri Geografskom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 14. srpnja 2017. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj geografskoj knjižnici pri Geografskom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava i razgovora odlučilo za izbor kandidatkinje SANJE LAPIŠ.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand ili asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand ili asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme (zamjena za porodni dopust), s punim radnim vremenom, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Weak convergence methods and applications“, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  5. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat