Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Večernjem listu,  na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 02. 10. 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

 

                                                                                       O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, Večernjem listu,  na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 02. 10. 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj - da ja izabran pristupnik: Duje Lisičić.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana teorija vjerojatnosti i statistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje

                 N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti