Natječaji

Broj posjeta:
385615

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 28. 08. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi (interni naziv: rukovoditelj Pododsjeka obrade i analize seizmografskih podataka Seizmološke službe), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 28. 08. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi (interni naziv: rukovoditelj Pododsjeka obrade i analize seizmografskih podataka Seizmološke službe), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj : da je izabrana pristupnica Marija Mustać.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 28. 08. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi (interni naziv: Rukovoditelj pododsjeka za računarstvo i programske podrške informatičkog odjela Seizmološke službe), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci pri Geofizičkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 28. 08. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi (interni naziv: Rukovoditelj pododsjeka za računarstvo i programske podrške informatičkog odjela Seizmološke službe), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci pri Geofizičkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj : da je izabrana pristupnica Kristina Šariri.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 04. 09. 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za mehanizaciju i održavanje pri Biološkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca – 1 (jedan) izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 04. 09. 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za mehanizaciju i održavanje pri Biološkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca – 1 izvršitelj : da je izabrana pristupnica Lorena Mileusnić.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) za rad na projektu „Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari“, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) za rad na projektu „Fizikalno-kemijska karakterizacija lijekova u otopini“, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu Znanstvenog centra izvrsnosti „Personalizirana briga o zdravlju“, na određeno vrijeme do 31. svibnja 2022. godine, s punim radnim vremenom, u Grupi za epigenetiku, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

2.       za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska), ili polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat