Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 17.01.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – viši stručni savjetnik (za informatičke poslove), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Pododsjeku za računarstvo pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 17.01.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – viši stručni savjetnik (za informatičke poslove), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Pododsjeku za računarstvo pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj – da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Pododsjeku za pravne, administrativne i opće poslove pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca, u  punom radnom vremenu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektima, na određeno vrijeme u trajanju od najduže 3 godine, u punom radnom vremenu, na stručnim projektima vezanima za istraživanje slatkovodnih ekosustava u Zoologijskom zavodu pri PMF, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=1d754f5b-92a9-4fde-909f-f90313de689c

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj ostale ustrojstvene jedinice, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu u Ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova u Odjelu za računovodstvo i financije u središnjoj službi pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=3e48eee1-9f7e-4fdf-8413-7d35550aeaca

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta,  i HZZ-a dana 5.01.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u područnoj službi, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu u Odsjeku za planiranje, praćenje i izvještavanje te obračun plaća u Odjelu za računovodstvo i financije u središnjoj službi pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 5.01.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u područnoj službi, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu u Odsjeku za planiranje, praćenje i izvještavanje te obračun plaća u Odjelu za računovodstvo i financije u središnjoj službi pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Tanja Pavlović.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta,  i HZZ-a dana 5.01.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj referade, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Referadi za studije pri PMF-u, Geološkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 5.01.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj referade, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Referadi za studije pri PMF-u, Geološkom odsjeku – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Katarina Međeral.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 72. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na nastavno radno mjesto viši predavač iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina, na 20 % punog radnog vremena pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

  1. na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

 

  1. na suradničko radno mjesto viši asistent za rad na HRZZ projektu "Teorija brojeva i aritmetička geometrija" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za kadrovske poslove), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u Odsjeku za kadrovske poslove pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=cffc2de4-7567-4560-86b4-6966fcf0bef3

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za projekte), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Pododsjeku za stručne, administrativne, tehničke i opće poslove pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=4a977ef9-06b7-44cc-8e57-5f86fcf1778a

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

  za izbor

 

 

suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na projektu “Adaptation-oriented Seamless Predictions of European ClimaTe (Aspect)” pri PMF, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=edf74446-fe68-4048-9ddf-f4c30896ddb3

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti