Natječaji

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Izbor kandidata po natječaju od 30. svibnja 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 30. svibnja 2018. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a, za izbor na radno mjesto IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog intervjua odlučilo za izbor kandidata Petra Krebera.

 

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice - knjižnice u Središnjoj geološkoj knjižnici pri Geološkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za epigenetiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, u „Universitasu“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od dana 11. 04. 2018. godine za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ projektu „Neonicotinodis and Copper in teh Mediterranea Agriculture – their effects on non–target invertebrates through trophic interactions“ (MEDITERATRI), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“, u „Universitasu“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od dana 11. 04. 2018. godine za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ projektu „Neonicotinodis and Copper in teh Mediterranea Agriculture – their effects on non–target invertebrates through trophic interactions“ (MEDITERATRI), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica Barbara Anđelić, mag.biol.mol.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u “Narodnim novinama”, na „Euraxess portalu“ i na internetskim stranicama Fakulteta dana 26.01.2017. godine te u „Universitasu“ od 29.01.2018. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u “Narodnim novinama”, na „Euraxess portalu“ i na internetskim stranicama Fakulteta dana 26.01.2017. godine te u „Universitasu“ od 29.01.2018. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik dr. sc. Goran Radunović.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, u „Večernjem listu“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od 11.04.2018. godine, za izbor u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“, u „Večernjem listu“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od 11.04.2018. godine, za izbor u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica  Mihaela Mlinarić, mag. phys.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, u „Universitasu“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od dana 11. 04. 2018. godine za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“, u „Universitasu“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od dana 11. 04. 2018. godine za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – izabran pristupnik Hrvoje Višić, mag. oecol.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u “Narodnim novinama”, “Večernjem listu“, na „Euraxess portalu“ i na internetskim stranicama Fakulteta dana 09.02.2018. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u “Narodnim novinama”, “Večernjem listu“, na „Euraxess portalu“ i na internetskim stranicama Fakulteta dana 09.02.2018. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – da je izabrana pristupnica dr. sc. Sara Essert.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Fakulteta od 28. ožujka 2018. godine te u Universitasu od 30. ožujka 2018. godine,  pod točkom 5., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija,  u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za epigenetiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo da natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Fakulteta od 28. ožujka 2018. godine te u Universitasu od 30. ožujka 2018. godine,  pod točkom 5., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za epigenetiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj– 1 izvršitelj, nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

 

za izbor na radno mjesto suradnika na projektu iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu Znanstvenog centra izvrsnosti „Personalizirana briga o zdravlju“, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, s punim radnim vremenom u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za Epigenetiku pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

  1. u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme, na 1,25% radnog vremena pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 2 izvršitelja;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 2 izvršitelja;
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, u sklopu prijave projekta Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja razvoja, za rad na projektu „Razvoj efikasne metodologije za analizu konstrukcije plovnih objekata metodom konačnih elemenata – remake“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, za rad na projektu „Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini“, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent i to:

 

1. za rad na HRZZ projektu IP-2014-09-7369 „Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava“, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

2.     za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-3775 „Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula“, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na HRZZ projektu „Upravljanje dinamičkim sustavima“ iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat