Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 14. 10. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. dio: Tekućice Panonske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 14. 10. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. dio: Tekućice Panonske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Lucija Grladinović.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj referade, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Referadi za preddiplomske i diplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, objavljenog u „Narodnim novinama“, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Fakulteta od 16. 09. 2020. godine

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 28. 09. 2020., pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 28. 09. 2020., pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Marin Spaić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 04. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 04. 2020., za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz područja biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 04. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 04. 2020., za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz područja biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Svjetlana Terzić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 09. 09 2020. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna  kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 09. 09 2020. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna  kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Andrea Usenik.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 28. 10. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) za rad na projektu – Ugovor sa Xelliom d.o.o. „Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 28. 10. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) za rad na projektu – Ugovor sa Xelliom d.o.o. „Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Matija Modrušan.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika za rad na HRZZ projektu „Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (PZS-2019-02-5829)", na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika za rad na HRZZ projektu „Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (PZS-2019-02-5829)", na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Siddharth Parashari.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 3 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,  grana nuklearna fizika (eksperimentalna), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na  HRZZ projektu "Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (PZS-2019-02-5829)" i na HRZZ projektu "Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara (IP-2018-01-8570)", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 3 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,  grana nuklearna fizika (eksperimentalna), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na  HRZZ projektu "Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (PZS-2019-02-5829)" i na HRZZ projektu "Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara (IP-2018-01-8570)", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Om Prakash Dash.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 4 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 "Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 4 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 "Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 16. 09. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za informatičke poslove),na neodređeno vrijeme , uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Pododsjeku za računarstvo pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 16. 09. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za informatičke poslove),na neodređeno vrijeme , uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Pododsjeku za računarstvo pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj  – da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar  u Središnjoj geografskoj knjižnici, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 16. 09. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca, s punim radnim vremenom, za rad na poslovima vođenja administracije na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ pri Fizičkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 16. 09. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca, s punim radnim vremenom, za rad na poslovima vođenja administracije na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ pri Fizičkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj  – da je izabrana pristupnica: Katarina Dujmović.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 28. 10. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) za rad na projektu – Ugovor sa Xelliom d.o.o. „Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 28. 10. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) za rad na projektu – Ugovor sa Xelliom d.o.o. „Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Matija Modrušan.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 14. 10. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica), na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 14. 10. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica), na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Anica Kaselj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, za rad na HRZZ projektu „Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komorom vremenske projekcije“- 1 izvršitelj
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 „Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton – jezgra sudarima - istraživanje novih fenomenoloških smjernica (SAT-PHENO)“- 1 izvršitelj
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, za rad na ERC Synergy projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased tisses (Aneuploidy)“- 1 izvršitelj
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
  5. u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
  6. u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na Elementu 5 projekta "Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri" – 1 izvršitelj.

 

2.       u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti