Natječaji

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto II. vrste – viši tehničar pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj, po natječaju od 09. veljače 2018. godine, upućuje

 

 

POZIV NA INTERVJU

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s polovicom punog radnog vremena, objavljenog dana 09. veljače 2018. godine u Narodnim novinama, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a, za radno mjesto II. vrste – viši tehničar pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Intervju (razgovor) će se održat u ponedjeljak, 26. veljače 2018. godine u službenim prostorijama Biološkog odsjeka PMF-a (Ured pročelnika), Zagreb, Rooseveltov trg 6, s početkom u 11,00 sati.

 

Lista kandidata koji se pozivaju na intervju :

 

1.  Sara Essert

2. Irena Zagorec

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto IV. vrste – namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručne, administrativne i opće poslove pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj, po natječaju od 31. siječnja  2018. godine, upućuje

 

 

POZIV NA INTERVJU

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog (1) mjeseca, objavljenog dana 31. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a, za radno mjesto IV. vrste – namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručne, administrativne i opće poslove pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Intervju (razgovor) s kandidatima održat će se u ponedjeljak, 26. veljače 2018. godine s početkom u 12,00 sati u službenim prostorijama Geografskog odsjeka PMF-a, Zagreb, Marulićev trg 19.

 

Lista kandidata koji se pozivaju na intervju:

             

            1.    Marina Pokas

            2.    Ines Mihelj Vajdić

            3.    Suzana Kulaš

            4.    Željka Karlović

            5.    Ljiljana Opuhač

            6.    Anica Matičević

            7.    Božica Karov

            8.    Dijana Milković

            9.    Ivanka Pavić

            10.  Irena Žalud

            11.  Jelena Kunjas

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 02. veljače 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (za nabavu) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za nabavu pri Službi Dekanata PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 02. veljače 2018. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za nabavu) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za nabavu pri Službi Dekanata PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, testiranja te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Martine Pavić.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 22. siječnja 2018. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Referadi za studije pri Kemijskom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 22. siječnja 2018. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Referadi za studije pri Kemijskom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava i razgovora odlučilo za izbor kandidatkinje IVONE RAGUŽ.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 22. studenog 2017. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, za radno mjesto suradnik na projektu „Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće“, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 22. studenog 2017. godine u Narodnim novinama, Večarnjem listu, Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a, za izbor na radno mjesto suradnik na projektu „Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, odlučilo za izbor kandidatkinje Mirele Šušnjara.

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

 

 

na radnom mjestu III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za uzgoj životinja pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za stručno osposobljavanje za radno mjesto položaj III. vrste – voditelj odsjeka u Odsjeku za opće i administrativne poslove pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme od 12 mjeseci, po natječaju od 24. siječnja 2018. godine, upućuje

 

 

POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR

 

 

pristupnika prijavljenih na Natječaj za stručno osposobljavanje na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj odsjeka u Odsjeku za opće i administrativne poslove pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj, na vrijeme od 12 mjeseci objavljenog dana 24. siječnja 2018. godine na internetskim stranicama Zavoda za zapošljavanje i PMF-a.

 

Testiranje i razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka održat će se u petak, 16. veljače 2018. godine s početkom u 12,00 sati na adresi Marulićev trg 19, Zagreb (Geografski odsjek PMF-a). 

 

 

Pristupnici koji se pozivaju na razgovor:

1.           Doris Vinšek

2.          Josip Pavlović

 

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju i razgovoru smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 05. siječnja 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, za radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 05. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu položaj III. vrste -  voditelj ustrojstvene jedinice u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnjog rada u trajanju od 2 mjeseca, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava te obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Ljerke Šetin.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 22. prosinca 2017. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, za radno mjesto položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 22. prosinac 2017. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnjog rada u trajanju od 3 mjeseca, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, testiranja te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Gordane Pašalić.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za molekularnu biologiju (Grupa za bioinformatiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF - a – 1 izvršitelj;
 4. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme (zamjena za neplaćeni dopust), u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a. – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a– 1 izvršitelj;
 3. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana numerička matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a  – 1 izvršitelj;
 3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF –a – 1 izvršitelj;
 5. u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (naslovno zvanje) iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija,  na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF - a – 1 izvršitelj.

 

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za izbor na radno mjesto suradnik na projektu Horizon 2020 “Marie Curie ITN-ETN IMforFuture“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vijeme u trajanju od 3 godine, s punim radnim vremenom, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat