Natječaji

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – stručni referent  u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno-administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Pododsjeku za pravne, administrativne i opće poslove pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto III. vrste – stručni referent u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj, objavljenog u „Narodnim novinama“, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Fakulteta od 19.12.2018. godine.

 

 

 

 Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

               

N A T J E Č A J

 

1.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika ili iz područja prirodnih znanosti, polje matematika ili iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

2.       za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (eksperimentalna), u sklopu HRZZ Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, za rad na projektu „Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komorom vremenske projekcije“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a -  1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

              

N A T J E Č A J

 

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, u sklopu HRZZ Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, za rad na projektu IP-2018-01-8098 „Makrozoni, novi konjugati makrolidnih antibiotika: Dizajn, priprava i interakcije“, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

               Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na HRZZ projektu "Analiza problema interakcije fluida i strukture i primjene" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

               Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na hrvatsko-švicarskom HRZZ projektu "Probabilistic and analytical aspects of generalised regular variation" – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

               Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

              

N A T J E Č A J

 

1.         za izbor na radno mjesto suradnika na projektu iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. dio: Tekućice Panonske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

2.        za izbor na radno mjesto suradnika na projektu iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. dio: Tekućice Panonske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

3.        za izbor na radno mjesto suradnika na projektu iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. dio: Tekućice Panonske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praćenje projekata i materijalnih troškova pri Fizičkom odsjeku PMF-a, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat