Natječaji

Broj posjeta:
404252

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

               

N A T J E Č A J

 

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na HRZZ projektu „Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici“ – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ od dana 27. 03. 2019. godine, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 22. 03. 2019. godine, te Universitasu od dana 25. 03. 2019. pod točkom 2 za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ od dana 27. 03. 2019. godine, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 22. 03. 2019. godine, te Universitasu od dana 25. 03. 2019. pod točkom 2 za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  - 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Referadi za studije pri Geološkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

 

 

objavljenog u „Narodnim novinama“, internet stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 13. 11. 2019. godine.

 

 

 

                                                                                       Prirodoslovno-matematički fakultet

  Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 03. 07. 2019. godine, pod točkom 1 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“ na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 03. 07. 2019. godine, pod točkom 1 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“ na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj : da je izabran pristupnik Konstantinos Karakatsanis.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 26. 07. 2019. godine, te Universitasu od dana 29. 07. 2019. pod točkom 4 za izbor za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna) za rad na hrvatsko – švicarskom SNSF-HRZZ projektu „Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 03. 07. 2019. godine, pod točkom 4 za izbor za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna) za rad na hrvatsko – švicarskom SNSF-HRZZ projektu „Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj: da je izabrana pristupnica Priyanka Reddy.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

2.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora - 1. izbor, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

3.       u suradničko zvanje i razvojno radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj.

4.       u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

5.       u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca, u Seizmološkoj službi pri Geofizičkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Referadi za studije pri Geološkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u Seizmološkoj službi pri Geofizičkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

   ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama od 25. listopada 2019. godine, u Universitasu,na internet stranicama Fakulteta, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxessu portalu od 28. listopada 2019. godine za izbor:

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za informatičke poslove), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u Pododsjeku za računarstvo (u središnjoj službi) pri Geološkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

 

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

2.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.

3.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

4.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

5.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a –1 izvršitelj.

6.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

7.       u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat