Predsjedništvo Studentskog zbora PMF-a

Što je predsjedništvo? 

Predsjedništvo Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sastoji se od 15 članova. 12 članova čine studenti s preddiplomskih i diplomskih studija, a 3 člana čine studenti postdiplomskih studija (ili bolje znani kao - asistenti!).  

Predsjedništvo sudjeluje na sjednicama Studentskog zbora na kojima članovi podnose izvještaje, predlažu nove odluke, sudjeluju u raspravi i donose odluke glasanjem. Oni formiraju odbore koji se imenuju prema potrebi za određenu vrstu djelatnosti (primjerice Odbor za proračun, Odbor za studentske programe, Odbor za nastavu, Odbor za promidžbu...), a čija je svrha uspostavljanje podjele rada, kako bi Studentski zbor lakše i efikasnije djelovao. 

Predsjedništvo na sjednicama bira predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskog zbora, predstavnika PMF-a u Studentskom zboru Sveučilišta, studentskog pravobranitelja, predstavnike u Fakultetskom vijeću i vijećima odsjeka te drugim tijelima PMF-a. Također donosi plan i program rada Studentskog zbora i opće akte Studentskog zbora te odlučuje o raznim drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Studentskom zbora.  

Osim samog odabira studentskih predstavnika, predsjedništvo s njima i komunicira, surađuje te nadzire njihov rad tijekom cijelog mandata. 

Kako postati član? 

Članovi predsjedništva biraju se na izborima za članove Studentskog zbora PMF-a na mandat od dvije godine, a biračko pravo imaju svi studenti preddiplomskih, dodiplomskih i postdiplomskih studija PMF-a. 

Za studentskog predstavnika može se kandidirati bilo koji student koji je u posljednje dvije godine studija sakupio minimalno 60 ECTS bodova, osim u slučaju studenata prve godine preddiplomskih studija.

 

Sljedeći izbori za članove Studentskog zbora PMF-a bit će na proljeće 2023. godine.

Članovi studentskog zbora

Marija Čuić

Predsjednica Studentskog zbora

3. godina poslijediplomskog studija fizika elementarnih čestica


mcuic.phy@pmf.hr

Eva Jelavić

Zamjenica predsjednice Studentskog zbora

"I can do this all day."

5. godina (integriranog preddiplomskog i diplomskog studija) fizike; smjer:istraživački


eva.jelavic@student.pmf.hr

Luka Cavaliere Lokas

Član predsjedništva

"Obliti privatorv pvblica cvrate."

5. godina (integriranog preddiplomskog i diplomskog studija) fizike; smjer:istraživački


luka.cavaliere.lokas@student.pmf.hr

Antun Zelić

Član predsjedništva

“Što više učiniš sada, to ćeš si biti zahvalniji u budućnosti.”

3. godina preddiplomskog studija kemije


antun.zelic@student.pmf.hr

Matej Kovačević

Voditelj odbora za sport

“It’s lights out and away we go!“

5. godina (integriranog preddiplomskog i diplomskog studija) fizike; smjer:istraživački


matej.kovacevic@student.pmf.hr

Matej Mesic

Član predsjedništva

“U free time debata i mortal kombat. Studiranje je isto mortal kombat i vjecita mentalna debata.”

3. godina preddiplomskog studija matematike


matej.mesic@student.pmf.hr

Dominik Klasić

Član predsjedništva

"Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim.”  "Fontana na PMF-u!"

3. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologija i kemija; smjer:nastavnički


dominik.klasic@student.pmf.hr

Andreja Lasić

Član predsjedništva

"You are never too old to set another goal or to dream a new dream."

2. godina poslijediplomskog studija fizike; smjer:geofizika


andreja.lasic@skole.hr