Predsjedništvo Studentskog zbora PMF-a

Što je predsjedništvo? 

Predsjedništvo Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sastoji se od 15 članova. 12 članova čine studenti s preddiplomskih i diplomskih studija, a 3 člana čine studenti postdiplomskih studija (ili bolje znani kao - asistenti!).  

Predsjedništvo sudjeluje na sjednicama Studentskog zbora na kojima članovi podnose izvještaje, predlažu nove odluke, sudjeluju u raspravi i donose odluke glasanjem. Oni formiraju odbore koji se imenuju prema potrebi za određenu vrstu djelatnosti (primjerice Odbor za proračun, Odbor za studentske programe, Odbor za nastavu, Odbor za promidžbu...), a čija je svrha uspostavljanje podjele rada, kako bi Studentski zbor lakše i efikasnije djelovao. 

Predsjedništvo na sjednicama bira predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskog zbora, predstavnika PMF-a u Studentskom zboru Sveučilišta, studentskog pravobranitelja, predstavnike u Fakultetskom vijeću i vijećima odsjeka te drugim tijelima PMF-a. Također donosi plan i program rada Studentskog zbora i opće akte Studentskog zbora te odlučuje o raznim drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Studentskom zbora.  

Osim samog odabira studentskih predstavnika, predsjedništvo s njima i komunicira, surađuje te nadzire njihov rad tijekom cijelog mandata. 

Kako postati član? 

Članovi predsjedništva biraju se na izborima za članove Studentskog zbora PMF-a na mandat od dvije godine, a biračko pravo imaju svi studenti preddiplomskih, dodiplomskih i postdiplomskih studija PMF-a. 

Za studentskog predstavnika može se kandidirati bilo koji student koji je u posljednje dvije godine studija sakupio minimalno 60 ECTS bodova, osim u slučaju studenata prve godine preddiplomskih studija.

Članovi studentskog zbora

Bruna Bandula
Predsjednica Studentskog zbora

bandubru@student.math.hr
Bok svima! Ja sam Bruna i volim vas sve!

Luka Naglić
Zamjenik predsjednice Studentskog zbora

lunagli@student.math.hr

Luka Cavaliere Lokas
Član predsjedništva

lcavalie@dominis.phy.hr
Obliti privatorv pvblica cvrate.

Ana Dugandžić
Član predsjedništva
(Pravna pitanja, Web stranica SZPMF)
andugan@student.math.hr
Apsolventica s matematičkog odsjeka. Bilo mi je drago sudjelovati u zborskim poslovima i nadam se da sam pridonijela promjeni našeg fakulteta na bolje.

Lovorka Gajović
Član predsjedništva
(Web stranica SZPMF)
lgajovic@dominis.phy.hr
Budi pripravan!

Sven Horvatić
Član predsjedništva

sven.horvatic@biol.pmf.hr

Mia Jakopović
Član predsjedništva
(Natječaji za studentske projekte, Web stranica SZPMF)
mjakopovic@stud.biol.pmf.hr
Challenge accepted!

Luka Jukić
Član predsjedništva
(Natječaji za studentske projekte)
ljukic@chem.pmf.hr
Bok ja sam Luka Jukić i ponosan sam član Zbora.

Lucija Karačić
Član predsjedništva

lukarac@student.math.hr

Marin Liović
Član predsjedništva

mliovic@chem.pmf.hr
Of the million possibilities, which one will you choose?

Glorija Medak
Član predsjedništva

gmedak@chem.pmf.hr

Jan Szabo
Član predsjedništva

jszabo@student.geog.pmf.hr
Your only limit is your mind.

Nika Štampalija
Član predsjedništva
(Sport na PMF-u)
nikstam@student.math.hr

Jelena Zaninović
Član predsjedništva
(Pravna pitanja, Web stranica SZPMF)
jelzani@student.math.hr
Despite everything, it's still you.

Igor Živković
Član predsjedništva

izivkovic@chem.pmf.hr
I loš plan je bolji nego nikakav.