Ured za međunarodnu suradnju i praćenje projekata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koordinira i administrira poslove vezane za međunarodnu suradnju i projekte PMF-a.

 

  • Pružanje podrške i informiranje o programima financiranja iz EU-a i drugim oblicima međunarodnog financiranja i međunarodnim projektima, kao i nacionalnim istraživačkim programima

  • Pružanje podrške u provedbi međunarodnih programa

  • Pružanje podrške i poticanje razmjene mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa mobilnosti / razmjene (npr. Erasmus, CEEPUS, itd.)

  • Uspostavljanje međunarodne suradnje i intenziviranje partnerstva sa sličnim institucijama širom svijeta