Obavijesti

Oglas - prodaja grtalice snijega

O G L A S za prodaju Osnovnih sredstava Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

I.

Na temelju Odluke o rashodovanju i otpisu dugotrajne nefinancijske imovine, KLASA: 406-08/23-01/28, URBROJ: 251-58-10205-23-20, od 9. ožujka 2023., na prodaju putem oglasa stavljaju se sljedeća Osnovna sredstva:

Radni stroj – grtalica (bacač) snijega HUSQVARNA ST230P, inventurni broj: 303000168, proizvedena 2015. godine.
 

II.

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI I POČETNA CIJENA osnovnog sredstva iz točke I. ovog Oglasa temelje se na istraživanju tržišta i oglasa za slične/iste strojeve te odličnog (neuporabljenog) stanja stroja te iznosi:

                            1. Radni stroj – grtalica (bacač) snijega HUSQVARNA ST230P: 1.125,00 EUR s uključenim PDV-om.

Autor: Marijana Šurina