Obavijesti

 

PETAK, 29. rujna 2023. godine u 13.00 sati

u dvorani ZMB SEMINAR, PMF, Horvatovac 102, Zagreb

Autor: Admin 2 dekanat

 

UTORAK, 26. rujna 2023. godine u 11.30 sati

u dvorani BO-P3-soba 213, PMF, Ravnice 48, Zagreb

Autor: Admin 2 dekanat

27. rujna 2023. godine u 11:00 sati

u prostorijama Geografskog odsjeka PMF-a (Ilica 242)

Autor: Admin 2 dekanat